Bli Prenumerant

Gapet mellan att förmedla kunskaper om ledarskap och det praktiska utövandet av ett effektivt ledarskap har traditionell ledarutveckling kämpat med i åratal. Ändå fortsätter branschen att sälja kunskaper, teorier, metoder och insikter utan att fullt ut ta ansvar för, och stödja ledaren i, hur de omsätts i praktiken. Med smart teknik och innovativa sätt att både driva och mäta beteendeförändringar så kan vi numera göra ett antal stora – och helt nödvändiga – förflyttningar:

Från det som händer i klassrummet till det som händer i vardagen

Att samla ledare i fysiska eller digitala klassrum ett par gånger per år (i bästa fall) bidrar till goda samtal, viktiga erfarenhetsutbyten och insikter. Tid avsätts för reflektion och nya kunskaper. Allt detta är välinvesterad tid. Men sedan sköljer vardagen över igen, och det ter sig omöjligt att omsätta teori till praktik, och ambition till handling. Och i sanningens namn: Är det någon som ens förväntar sig det?

Från enstaka hel- eller halvdagar till kontinuerlig utveckling

I en värld med en allt högre förändringstakt så behöver vi möta upp också med en snabbare ”lärandetakt”. Att utvecklas som ledare behöver vara en daglig vana och inte en årlig tradition.

Från att utbilda ett fåtal till att inkludera alla som leder

Historiskt sett har merparten av budgeten gått till en handfull seniora chefer. Trots att ledare på alla nivåer förväntas att ”lead by example” så sätter begränsade budgetar (och synsätt?) stopp för en mer inkluderande strategi. Med det sagt måste ledarskapsutveckling också bli både billigare och mer tidseffektivt.

Från ett gemensamt utbildningsprogram till en personlig utvecklingsplan

Handen upp, alla ledare som har en personlig utvecklingsplan, anpassad utifrån din vardag och kontext? Ledarens egen vilja att utvecklas är den viktigaste nyckeln för att små men många steg utanför bekvämlighetszonen ska tas. En träningsplan måste vara högrelevant för ledaren och hennes uppdrag – inte bara för ”organisationen”.

Från att mäta upplevelse till effekt och ROI

Hur nöjda ledarna är med ”kursdagen” säger ingenting om vilken effekt som kommer att uppnås. Det som vi vill mäta (och numera kan) är hur effektiva ledarskapsbeteenden omsätts i praktik, och hur nya ledarskapsvanor över tid gör skillnad för team och resultat. Effekten av ledarskapsutveckling uppstår först när ledaren väljer att göra något annorlunda utanför klassrummet. Att klassrummet blivit digitalt det senaste året förändrar inte det.

Jag skulle vilja se fler arbetsgivare uttrycka en tydlig förväntan på ett aktivt och kontinuerligt lärande i ledarrollen. Jag tycker också att tiden är inne för att ställa högre krav på oss ledarutvecklare och utbildningspartners. Be oss att noggrant redogöra för hur våra insatser kommer skapa beteendeförändringar och hur effekt kan mätas över tid. Efterfråga och utforska verklig förändring, och nöj dig inte med att utvärdera min eller andra ledarutvecklares senioritet eller förslag på innehåll. Gapet mellan kunskaper och insikter som förmedlas i klassrum och beteenden som tillämpas i vardagen måste krympa rejält. Och alla vi som köper eller säljer ledarskapsutveckling i någon form måste fokusera våra insatser kring hur vi hjälper ledaren att leda mer effektfullt i vardagen.

Text: Tom Hammar, Head of Leadership på Yomento

Foto: Hello I’m Nik, Unsplash

Vad tycker du? Skicka ditt debattinlägg med e-post till redaktionen@personalledarskap.se