Bli Prenumerant

Det handlar inte om en persons talang, utan om dennes förmåga att utveckla den. När vi skulle attrahera fler talanger med detta mindset skrev vi i annonsen: ”You’re not evolving fast enough if you’re always the smartest person in the room”

En gemensam egenskap bland många högpresterande organisationer är att de karaktäriseras av ett growth mindset. Ämnet har varit på mångas läppar det senaste året, kanske är det mycket med anledning av pandemin som inneburit att en uppsjö av verksamheter praktiserat growth mindset i kristider. På din arbetsplats likt många andra kanske ni var tvungna att tänka i nya banor och över en natt hitta mer innovativa tillvägaggångssätt.

Ditt mindset är allt – oavsett om det handlar om karriär, att starta företag, att ta dig igenom ett svettigt träningspass eller hantera en oväntad situation på jobbet. Rätt mindset innebär skillnaden mellan framgång och misslyckande. Det är också avgörande för om organisationen nu arbetar för kommer prestera bättre idag än vad ni gjorde igår. I boken Mindset: The New Psychology of Success förklarar stanfordprofessorn Carol Dweck hur hon efter lång tids forskning upptäckte att nivån av framgång i livets alla aspekter påverkas av huruvida man besitter ett ’fixed mindset’ eller ett ’growth mindset’.

På Future Ordering delar alla ett bultande hjärta och en gemensam drivkraft om att göra ett bättre arbete idag än igår. Alla får möjlighet att uppnå sin bästa potential, att vara kreativa med komplexa arbetsuppgifter och får förtroendet till eget ansvarstagande. Det handlar inte alltså om individens talang, utan förmågan att utveckla denna. Carol Dweck lyckades nämligen sätta fingret på att inställningen till lärande är avgörande för vår utveckling och prestation.

Personer med ett growth mindset har inställningen att de kan lära sig det som dom inte redan kan, upplever sig själva som utvecklingsbara och är därmed generellt gladare. I organisationer som karaktäriseras av ett fixed mindset har personer en mer statisk approach kopplat till begåvning. De oroar sig i högre utsträckning för att göra misstag och är mindre motiverade. Med erfarenhet från flertalet entreprenöriella organisationer har jag som både medarbetare och ledare bevittnat vilket positivt inflytande ett growth mindset kan ha. Alla individers mindset bidrar till helheten så det är viktigt att det existerar på alla platser i organisationen. Det kräver alltså ett dedikerat arbete på organisatorisk-, team- och individnivå.

Jag minns en eftermiddag när en av de företagsledare jag jobbat med höll pennan i handen och skissade på whiteboarden. Hen ställde bestämt frågan ”Befinner du dig i eller utanför boxen?” till mig och mina kollegor. Ämnet var förändringsledning. Det handlar om att skapa sig en gemensam förståelse för vart organisationen är påväg och tillsammans ta sig utanför boxen. Som ledare är det viktigt att säkerställa verksamhetens utveckling för att skapa en arbetsplats där medarbetarna känner att de kan växa och attrahera fler talanger med samma mindset. Det handlar också om att möjliggöra utveckling i en högre förändringstakt.

Growth mindset är alltså en gemensam egenskap i många högpresterande organisationer och alla kan få det. Eftersom våra vanor förändras och utvecklas konstant behöver också organisationer göra det. Att inspireras av growth-orienterade organisationer är vägen för organisationer att bli snabbare på att anpassa sig, men också för att attrahera och behålla talanger. Har din arbetsplats rätt inställning för att hantera ett högre förändringstryck och utveckling?

Foto: Mauro Angelantoni