Bli Prenumerant

Hej Anna-Karin! Vad är egentligen skillnaden mellan en chef och en ledare?
– Det är intressant, för många definierar chef som något fult. Jag brukar säga på mina utbildningar att jag vill att man säger att man är chef och är stolt över det, och ser till att man blir en bra chef. För mig är definitionen av en chef någon som har fått en befogenhet, det är en befattning man har fått uppifrån. Ledarskap handlar mer om ett förtroende man fått från andra medarbetare. Chefsskapet handlar mer om vad som ska göras och varför, och ledarsskapet snarare mer om hur det ska göras. Chefen är alltså en befattning, medan man använder ledarsskapet för att lyckas med sitt uppdrag. Uppdraget är ofta att få en lönsam och välmående verksamhet. Både medarbetare och kunder ska må bra samtidigt som verksamheten är lönsam – så ser jag det.

Vilka egenskaper tror du utgör ett bra ledarskap?
– För det första måste det finnas ett genuint intresse i andra människor. Jag tror att en förutsättning är att man utgår ifrån att folk vill väl och vill göra gott. En av de viktigaste egenskaperna är också att man inte dömer människor, utan att man är intresserad av att förstå varför personer agerar på vissa sätt. Ofta så gör vi saker utifrån den erfarenhet man har, så man måste försöka förstå varför medarbetare agerar som de gör för att kunna stötta, förstå och utveckla.

Vilka problem upplever du finns inom chefsrollen idag?
– När vi pratar chefsskap så tycker jag att man ofta inte får rätt förutsättningar om man är ny som chef. Ofta så prioriteras introduktionen bort, eller så förkortas den och liknande. Men sen beror det naturligtvis på vilket företag man jobbar på och vilken kultur man har. Men de problem jag har sett mest är att man slängs in i chefsrollen alldeles för fort och inte ges rätt verktyg. Förutom att bli slängd in i rollen utan att få förutsättningar så ser jag en utmaning att attrahera och behålla den nya generationen, då de har andra förväntningar och värderingar. Vi behöver förstå, möta och integrera detta i verksamheten. Det är också viktigt att man som chef håller sig uppdaterad på de digitala verktygen som skapar delaktighet och teamkänsla även i hybrida möten! Att leda på distans blir ju allt vanligare.

Vilka förutsättningar krävs för att lyckas i chefsrollen?
– Det är utbildning och en bra introduktion. Bara för att du är duktig inom ett visst område betyder inte det att du blir en bra chef, och då är det ju givetvis ledarskapsdelarna som är viktiga. Blir det problem så är det oftast att man inte har förutsättningarna. En annan del är att man kanske inte pratar om förväntningarna heller, både förväntningar kring sin egen chef och sina medarbetare. Man måste ta sig tid att prata om förväntningar. I min erfarenhet är problemet oftast att man har för bråttom, man går in i rollen för fort och ska göra förändringar för fort istället för att lägga lite tid på analysen först. Du behöver analysera verksamheten och ditt team innan du går till handling. Det skapar förtroende.

Vad kännetecknar ett negativt ledarskap?
– För det första så handlar det om att man inte har skapat förtroende först, utan bara kör på. Att man inte är lyhörd, helt enkelt. Och som jag sa tidigare, att man dömer människor lite för fort. Ett dåligt ledarskap tycker jag också är att inte ha självkännedom, att man inte vet hur man själv fungerar. Ett dåligt ledarskap kan sänka vilket självförtroende som helst – du kan ha en person som har lyckats på alla andra företag under hela sin karriär, men kommer man till ett företag med dåligt ledarskap så kan den personens självförtroende brytas ner.

På vilket sätt kan det påverka arbetsmiljön och det operativa arbetet?
– Både att människor mår dåligt. När det blir många sjukskrivningar är det varken bra för medarbetaren eller för verksamheten. Om du inte ger dina medarbetare trygghet i ditt ledarskap så vågar du inte fatta beslut, så ett dåligt ledarskap hämmar på så sätt organisationen.

Kan vem som helst bli ledare, eller är det vissa förutsättningar som redan finns i personen?
– Jag har tron att om man vill så kan man. Men det är klart, att om man inte genuint gillar människor så blir det väldigt svårt. Men jag tror att alla kan om de vill. Ibland är det ju så att man är duktig på en sak, och så blir man befodrad till chef trots att man kanske inte vill. Då blir det svårt att lyckas.

Hur ser du att man som chef kan utveckla sitt ledarskap idag?
– Man blir aldrig klar. Man måste inse att man jobbar med människor. Vad jag har upplevt själv är att periodvis så är man extra duktig på någonting i sitt ledarskap, men samtidigt tappar man en annan del. Man måste hela tiden vara lyhörd inför vad teamet behöver, och att fortsätta utbilda sig. Jag tycker att det är viktigt med balansen i att vara uppgiftorienterad och relationsorienterad. Blir du alldeles för uppgiftsorienterad så tappar du lätt bort människorna i det hela, men om du är för relationsorienterad så tappar du tempo många gånger!