Bli Prenumerant

Det är KK-stiftelsen som nyligen gett 49 miljoner till projektet AFAIR som leds av Jönköping University i samverkan med bland andra Husqvarna, Saab Training Systems, Fagerhults Belysning  och Siemens Industrial Turbomachinery. Tre områden ska undersökas: Hur planering och flöden kan bli mer datadrivna, hur produktutvecklingen och utvecklingen av tjänster kan bli mer datadrivna samt hur ai påverkar organisationen och ledarskapet. 

Annika Engström är lektor i arbetsorganisation och ansvarig för de forskningsdelar som rör organisation och ledarskap:

−Vi ska starta med att göra en scanning av företagens ai-readiness. Det kommer att vara fokusgrupper med ledare ute i organisationen och med hjälp av enkät ska vi undersöka känslor, attityder och kompetens i organisationen, säger Annika Engström. 

Enligt Annika Engström kommer ai påverka arbetsroller, arbetsledning och hur vi organiserar oss.

−Människor kommer att interagera mycket mer med teknik och kanske har man i framtiden en robot i teamet. Det är också spännande att undersöka hur AI kommer att utmana maktfördelning i organisationen.  Maktspel som har legat under ytan och där beslutsprocesser kan bli mer  transparenta med hjälp av ai. 

Samtidigt lyfter hon vikten av att vara uppmärksam på just hur beslut fattas. 

− Teknik kan i vissa fall enkelt, snabbt och bättre än oss utvärdera, mäta och planera så att vi får underlag för beslut medan det i andra fall är nödvändigt att använda den mänskliga kompetensen.  Använder vi teknik som underlag för att ta omdömesfulla beslut eller låter vi tekniken vara styrande? Ska vi sätta strategier efter dessa underlag eller tar vi in andra aspekter?  Vem är det som egentligen har fattat beslutet?

Det är viktigt betonar Annika Engström att beteendevetare är med och utvecklar arbetsprocesser där tekniken ska tillämpas. 

−Vi kan inte jobba i våra egna spår. Vi som kan mycket om människor behöver vara med och utforma tekniska lösningar och hur de används.  

I forskningsprojektet AFAIR ingår ai-, logistik- och organisationsforskare och den tvärvetenskapliga inriktningen är en nödvändighet enligt Annika Engström. 

−Vi måste bli väldigt mycket bättre på att samverka över ämnesgränserna för att lösa komplexa problem. Man klarar det inte om man bara har ett ekonomisk, tekniskt eller humanistiskt perspektiv, säger hon.  

De 49 miljonerna från KK-stiftelsen är en start och det finns möjlighet söka medel för det dubbla. Ambitionen från Jönköpings University är att projektet på sikt ska bli en egen tvärvetenskaplig forskningsinriktning som också kan ge utbildning och fortbildning för näringslivet. 

KK-stiftelsen finansierar forskning och kompetensutveckling som sker i samverkan, för att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Elsa Frizell