Bli Prenumerant

De 111 talangerna hur utnämnts genom nominering och därefter har de nominerades prestationer och cv:n granskats. De har intervjuats och fått göra personlighets- och problemlösningstester. Till sist har en jury med experter från de elva branscherna samt 30 erfarna hr-chefer utsett de 111 personerna på listan. 

Urvalsmetoden ska bidra till att hitta dolda talanger som inte fått eller tagit stort utrymme i traditionella och sociala medier. 

Kajsa Asplund som forskar om talent management och arbetar som lead people science på Alva Labs ser ett signalvärde för arbetsgivare som deltar i den här typen av talangutmärkelser. 

— Det kan vara ett bra sätt att visa att man som arbetsgivare har talangfrågorna högt upp på agendan och att man ser talanger som sina viktigaste resurser. 

Samtidigt ser hon en risk med att talangutnämningar ofta ges till en viss typ av profil. 

— Det finns ofta ett genomgående mönster av vad man letar efter: extremt ambitiösa personer som jobbar hårt och som har en flexibel profil som går hem i många sammanhang och som snabbt kan prestera i olika miljöer. Det har blivit en gemensam definition på talang i näringslivet. För att hitta dem kan det ju vara effektivt, men risken är att inte alla typer av talang fångas upp. 

111-listan utmärker sig från andra talanglistor med en urvalsprocess som gör anspråk på att vara evidensbaserad. Det tycker Kajsa Asplund är positivt. 

— Den här typen av lista som har en ganska ambitiös urvalsprocess, kan bli en bra inventering av talang. De arbetsgivare som är duktiga på talent management har en strategisk process. 

Maria Reinholdsson, hr-direktör för Telenor har varit med i juryn.

— Listan ger oss insikt om bra personer och kandidater. Personligen har jag fått en boost av att vara med i juryn och få ta del av alla dessa kandidater som alla har gjort och vill göra fantastiska saker. De vill alla göra någonting som spelar roll över tid och som gör gott för världen. Jag blir glad för framtiden, säger Maria Reinholdsson.

Helene Hasselskog, hr-direktör på konsultfirman Sweco, har också varit med i juryn och deltar både för att få syn på framtida kandidater men också för att lyfta ingenjörskarriären och bygga stolthet kring den. 

— Det är en kompetens som kommit lite i bakgrunden i Sverige. Hela ingenjörskonsten är en viktig del av den svenska historien, från separatorn till bilen och nu i framkant av hållbarhetsutmaningar och digitaliseringen. Den borde vi vara stoltare över.

Helene Hasselskog vet att mycket i arbetslivet hänger på vilka kontakter man har. Där kan talangutnämningar som 111-listan göra skillnad, tror hon. 

— En del har vuxit upp med ett stort nätverk. Men det är inte säkert att alla har det. Därför är det viktigt att exponera de som är talanger för ett större nätverk än det man kunnat skapa själv. 

En gemensam faktor för alla talangerpå 111-listan är att de är under 35 år. På listans sajt beskrivs talangerna som ”de starkast lysande stjärnorna i varje land under 35 år som kommer omdefiniera vår framtid”.

— 35 år brukar vara definitionen för att vara en young professional. Det är under de åren man bygger upp sin karriär och är man äldre så finns det andra mekanismer och andra listor för att bli lyft, säger Maria Reinholdsson.

Helene Hasselskog tror att personer i början av sin karriär kan ha nytta av att få en knuff i rätt riktning. 

— Senare i karriären kan man vila mer på kompetens och erfarenheter. I början kan man vara osäker på hur man blir framgångsrik. Det här är ett sätt att hjälpas åt att bygga kollektivt självförtroende för våra talanger. 

Jurymedlemmarna har lagt ner många timmar på utnämningarna. Maria Reinholdsson tycker att urvalsprocessen borgar för att listan bygger på faktisk potential snarare än att vara en popularitetstävling med otydliga kriterier.
— Listan bygger på extremt seriöst arbete med tydliga bedömningskriterier och urvalsmetoder. Det har varit svårt att ranka på slutet därför att alla som är med är fantastiska. 

För Telenors del kommer Maria Reinholdsson hålla ögonen på talangerna som hon nu varit med och vaskat fram.
— Vi sitter ju inte på vakanser i överflöd men det ska bli roligt att följa dem. Kanske vill de börja jobba hos oss en dag. 

Text: Jennie Jensen

Hela listan hittar du här: The Nova 111 List | Sweden (novatalent.com)