Bli Prenumerant

Akavias färska enkätundersökning som besvarades av 2 435 personalvetare visar att många inte har fått någon lönerevision under året på grund av pandemin och uppskjutna avtalsförhandlingar. Samtidigt har trycket på hr-arbetare varit hårdare än någonsin under året.

— Covid har påverkat alla verksamheter. Regioner och kommuner har haft ett väldigt tufft år. Även inom privata företag har personalvetarens roll hamnat mycket mer i fokus än normalt, säger Nina Forssblad, professionsanalytiker med ansvar för personalvetare och ekonomer på Akavia.

Akavias löneenkät visar att personalvetare generellt ligger i mittfåran jämfört med de övriga yrkesgrupper som fackförbundet organiserar. Bättre än kommunikatörer och samhällsvetare men efter ekonomer, it-akademiker och jurister.

Medianlönen för personalvetare är 45 000 kronor. Nedre kvartilen är 38 000 kronor och övre kvartilen 55 000 kronor. Den högsta medianlönen i Akavias undersökning ligger strax över 91 000 kronor för hr-direktörer. Ingångslönen för personalvetare ligger idag på 30 000 kronor.

Bäst betalt har personalvetare som jobbar för arbetsgivar- eller arbetstagarorganisationer med en medianlön på 54 500 kronor i månaden. Personalvetare i fastighetsbranschen, inom industrin, i tjänstesektorn och i handeln tjänar också i snitt över 50 000 kronor.

Lägst personalvetarlöner betalas inom bemanningsbranschen, kommunal och regional förvaltning, myndigheter, rättsväsendet och i it-branschen. Där ligger lönerna i snitt från 40 000 kronor och uppåt.

Förutom val av bransch så spelar titeln roll. Högst medianlön för icke-chefer har i fallande ordning hr business partners, hr-ansvariga, hr-strateger, hr-partners och personalspecialister. Högst medianlön för chefer har i fallande ordning hr-direktörer, hr-chefer, hr-managers, personalchefer och enhetschefer.

Att jämföra lönerna inom hr är inte helt enkelt eftersom det finns så många olika titlar. Dessutom kan graden av ansvar skilja sig åt mycket även om hr-titeln är densamma. För att avgöra hur ens egen lön ligger i förhållande till andra löner inom hr får man fundera på fler faktorer, menar Nina Forssblad.

— Lönen styrs ju av så mycket. Vad är det för verksamhet? Var i landet finns den? Vilka övriga förmåner erbjuds? Får man mer semester? Att bara jämföra siffrorna blir ofta missvisande, säger Nina Forssblad.

På sikt tror Nina Forssblad att det ser ljust ut för personalvetare som vill förhandla sin lön.

— Nu finns ett stort behov av personal och hr. Det är svårt för verksamheter att hitta kompetens och det driver upp lönerna. Det värde som verksamheterna sätter på funktionerna är det som styr lönerna.

Text: Jennie Jensen