Bli Prenumerant

Emma Ridderstad växte upp med gaming. Efter åren som vd för Modern Women Media gifte hon 2016 ihop erfarenheterna från mediasfären med intresset för teknik i mjukvarubolaget Warpin Media. 

Warpin Media förser företag med verklighetsförstärkt VR och AR. Det vill säga, de använder tekniken inom virtual reality och augmented reality för att lösa olika utmaningar, många med koppling till hr-processerna. 

— Vi vill erbjuda lösningar inom VR och AR så att människor kan fokusera på det de är bra på, säger Emma Ridderstad. 

Hon förklarar skillnaden mellan VR och AR:

— I VR så sätter du på ett headset och hamnar i en ny värld. VR används ofta inom gaming, business to business och inom utbildning. 

— I AR har du också på ett headset men ser den värld du befinner dig i, fast förstärkt. Du kan tänka dig det som när du använder ett filter på Instagram eller i Snapchat. Istället för att gå till en butik för att testa en tröja kan du göra det genom ditt headset. 

För att komma igång med VR behövs headset och mjukvara. Ett headset kostar idag omkring 3 600 kronor, enligt Emma Ridderstad. En fingervisning är att 10 personer kan dela på ett headset. Sedan spelar man in en träningsmodul vilket kostar runt 50 000 till 100 000 kronor. Sedan äger du materialet och kan använda det om igen. 

— Det är inte bara roligt att erbjuda VR utan det är också kostnadseffektivt, säger Emma Ridderstad och framhåller Walmart, USA:s största arbetsgivare som exempel. 

— Där kapade man utbildningskostnaderna med 80 procent sedan de införde VR-utbildning för hela personalstyrkan. 

Även om tekniken går att använda på snart sagt alla hr-processer så tycker inte Emma Ridderstad att man ska köpa in tekniken bara för att.
— Tekniken ska inte användas bara för att den finns utan måste göra skillnad: spara tid, öka engagemang och kunskap

För H&M gjorde Warpin Media ett pilotprojekt där modekedjans butikspersonal fick utbildning genom VR. En kontrollgrupp fick motsvarande utbildning på traditionell väg. Efter utvärderingen valde H&M att fortsätta köra butikspersonalutbildningen i VR. 

— Fördelen med att utbilda i VR är att flera sinnen stimuleras samtidigt och att du slipper distraktioner eftersom du har på dig ett headset. Det leder till djupare inlärning och att minnet sätter sig i musklerna. Får du träna på arbetsuppgiften så kan du den bättre när du väl ska utföra den, säger Emma Ridderstad

En utmaning i många rekryteringsprocesser är att ge tillräckligt mycket information för att kandidaten ska få en rättvisande bild av vad jobbet faktiskt innebär. Där kan VR-tekniken göra skillnad, menar Emma Riddarstad.
— Du slipper felansökningar när du kan de en ärligare bild av jobbet. 

Onboarding av nya medarbetare är ett annat område där tekniken kan vara värdefull, enligt Emma Ridderstad. Istället för att en medarbetare som är på väg att lämna ska visa arbetsplatsen för den nya medarbetaren kan onboardingen ske digitalt och lika för alla nyanställda så att de får en gemensam upplevelse. 

Svåra samtal och ledarutveckling är andra processer som lämpar sig för VR. 

— Där kan du med din röst styra samtalet. Beroende på hur du väljer att agera så sätts olika scenarion igång som du får träna på att hantera. Det skapar en djupare förståelse när du får träna på hur du ska agera. 

Inom mångfalds- och inkluderingsområdet kan tekniken ge möjlighet att sätta sig in i en annan persons upplevelse och få känna på riktigt hur det exempelvis kan kännas att vara i minoritet i en grupp. 

— Jag har sett många exempel på hur empatin utvecklas när du får testa att ställa dig i någon annans skor, säger Emma Ridderstad. 

VR-tekniken kan också göra det enklare att möta och utmana rädslor i en mindre hotfull kontext.
— Många tycker att tala inför en grupp är nästan lika hemskt som döden. I VR kan du ladda upp din presentation och träna inför olika typer av publik tills du känner dig trygg. 

Tillsammans med Christina Andersson, psykolog och forskare i klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet har Warpin Media tagit fram en wellnesslösning i VR. Användaren landar genom VR-glasögonen i Höga kusten och får där guidning genom olika välbefinnandeövningar av Christina Andersson. 

— Det handlar om stresshantering, andningsövningar, guidad meditation och övningar i medkänsla, berättar Emma Ridderstad. 

Det senaste året har påskyndat digitaliseringen. Pandemin blev ett wake up call och många hr-avdelningar ser nu att de måste göra vad de kan för att vara förberedda om något sådant här händer igen. 

— Då blir VR ett sätt att vara på plats, utan att vara på plats, säger Emma Ridderstad. 

Med VR-tekniken finns möjligheten att demokratisera information. Fler kan helt enkelt få veta mer.
— Tänk att kunna visa alla medarbetare vilka effekter vårt csr-arbete har utan att behöva flyga in dem. Den typen av hållbarhetsvinkel tycker jag att det trycks på alldeles för lite i VR-industrin, säger Emma Ridderstad. 

Text: Jennie Jensen