Bli Prenumerant

Jönköping Science Park ska i samverkan med Jönköping University hjälpa små och medelstora företag att bli redo för ai. Projektet AI-Readiness, har nyligen fått finansiering från bland andra Europeiska Regionalfonden och syftar till att höja kompetensnivån och den allmänna förståelsen om ai hos både företag och invånare i Jönköpings län. Artificiell intelligens kommer att bli avgörande för regionens konkurrenskraft enligt Jönköping Science park.

– Ai är nästa stora teknikskifte. Har man inte varit med kommer man att tappa i konkurrenskraft gentemot andra, säger Anders Nyberg som är affärsutvecklingschef på Jönköping Science Park. 

Projektet pågår till 2023 och då ska minst 100 företag ha tagit de första stegen att tillgodogöra sig affärsnyttan med ai. 

– Det är hög tid att börja arbeta med frågan. Det går inte att vänta tre år och se vart det här med ai tar vägen. Då är det för sent. Företagen behöver arbeta med sin ai-strategi redan nu och påbörja sin resa. Inte minst för att få kompetens på plats, säger Anders Nyberg. 

Företagen i regionen erbjuds kostnadsfria föreläsningar och utbildningar för att öka sina kunskaper inom och få inspiration till vad som är möjligt. De erbjuds också workshops där de får hjälp att göra genomlysning på vilken möjlig affärsnytta de kan ha av ai. Utifrån dessa idéer är tanken att företagen med hjälp av forskare och studenter från Jönköping University ska starta pilotprojekt. Det kan handla om alltifrån chatrobotar i kundtjänst till ai för att optimera sin lagerhållning berättar Anders Nyberg. 

– Sättet att lära sig ai är att börja testa och träna upp den interna förmågan. Det handlar alltså inte om att alla bolag ska ha massa ai-experter utan att man som organisation måste förstå hur man kan dra nytta av den, säger Anders Nyberg.

Han betonar hur viktigt det är att företagen tar sig an ai-frågan på ett strategisk plan och att ledningsgruppen måste vara insatt och ha en plan.

– Det är ingen fråga som går att delegera till en it-avdelning eller underleverantör, att till exempel hen som är ansvarig för en viss produktion ska köpa en ny programvara och sedan är man klar. Detta är en förändring som slår igenom hela företaget och påverkar alla funktioner. 

Han jämför med att ett företag inte blir ett e-handelsföretag genom att bara köpa in en webbshop.

Vad är den största svårigheten för företagen? 
– Väldigt många små och medelstora bolag har så mycket med sin verksamhet att de inte hinner lyfta blicken. Många saknar också kompetens inom mjukvaruutveckling och datascience och då är steget långt att börja tänka på ai. 

Vilken typ av kompetens behöver företagen börja rekrytera redan nu? 
– Om man är ett stort bolag då kan man behöva mjukvaruutvecklare på plats och börja planera för en ai-avdelning. Om man är ett mindre företag då bör man ändå ha en medarbetare som bygger kompetens inom domänen ai. Det är en person som kan projektleda ai-projekt, som kan ha bra beställarkompetens och som förstår hur data kan struktureras och lagras. Som exempel, även om du har lagt ut hela din bokföring på extern byrå så har du ändå en ekonomiansvarig som förstår grundlogiken i ekonomin i ditt företag. 

Vilka typer av företag behöver ai-kompetens?
– Det har att göra med vad det är för typ av processer i företaget, vilka datamängder som hanteras och hur repetitiva de är. Till exempel en restaurang som har ett kassasystem som samlar data på hur mycket och vad kunder beställer vid en viss tidpunkt skulle med hjälp av ai kunna göra prognoser över vilken typ av råvaror som ska beställas. 

Text: Elsa Frizell