Bli Prenumerant

Hur många gånger byter personalen blöjor på en förskola? Vilket material behövs? Detta är data som går att samla in och systematisera. Annica Snäll är kommunikationschef på Jönköpings kommun och ger blöjbytet som en tankemodell för att konkretisera vad ai skulle kunna innebära för kommunen.

−Om du kan förutse hur mycket material som behövs och automatisera beställning av blöjor och torklappar så slipper en person göra det. Istället kan blöjbytet få ta tio minuter i stället för två, förklarar Annica Snäll. 

Det handlar om att serva situationen för det mänskliga arbetet där människan inte kan eller ska ersättas menar hon. 

− Vi måste identifiera vad människor gör på arbetet som en ai skulle kunna göra istället. Då kan personalen ägna mer tid åt till exempel undervisning i skolan och dem som är sjuka. Det här blir ett annat sätt att tänka kring verksamheten. Ai blir en del av verksamhetsutvecklingen av allt, säger Annica Snäll.  

Som i landets övriga kommuner finns brist på arbetskraft och kommunen ser ett stort rekryteringsbehov inom några år.  Ai, som skulle kunna utföra en del av arbetsuppgifterna ses som en del av lösningen. 

− Ai har enorm potential men vi behöver vara kunniga i var den ska användas. Och för att förstå det behöver vi börja jobba med det. Man lär sig inte så mycket bara genom att prata om det, vi måste göra, säger Annica Snäll.  

Ai-strategin har varit första steget och den utarbetades under förra året med stöd av forskare på Jönköping University. I år ska ai testas och utvärderas i ett antal projekt som kommunen och forskarna tagit fram gemensamt. 

− Jönköpings kommun blir en testbädd åt högskolan. Och det handlar inte bara om teknik, det handlar om att förstå i vilka sammanhang man kan använda ai och bör göra det.  Ai kommer innebära andra sätt att styra, leda och organisera kommunen, säger Annica Snäll. 

I ett av projekten under året kommer därför också en följeforskare studera kommunens ledares sätt att förstå ai och fatta beslut om det. 

Annica Snäll ser också ai som en möjlighet att bygga bryggor mellan organisationens olika avdelningar och områden. Hon ser att kommunen jobbar med kompetenser och uppgifter i olika spår men att dessa behöver vävas ihop.  

− Särskilt it, kommunikation, hr och verksamhetsutveckling kan komma närmre kärnverksamheten, där den riktiga datan finns, det som människor gör, så att vi kan stötta och jobba på bästa sätt.  Här kan ai hjälpa oss att överbrygga och göra snabbare bedömningar hur verksamheten kan förbättras. 

Annica Snäll exemplifierar med utveckling av lärande och pedagogiken i skolan där man idag inte tar fullt ut hjälp av systematiken.

− I skolan finns enormt mycket data. Till exempel kring hur en elev äter, var eleven befinner sig och hur det påverkar inlärningsförmågan och hälsan, säger hon.

Att utveckla ai har Jönköpings kommun inte sett som något val. Kommunen måste vara en del i den ai-utveckling som sker i samhället idag, inte bara för att kunna serva invånarna utan också för att ta ansvar menar Annica Snäll. 

− En så stor och viktig organisation som en kommun måste ta ansvar och vara med och forma ai. Det är inte något för en viss expertis bara eller för de stora företagen, det måste finnas brett. Inte minst för att se till att utvecklingen blir etisk och till nytta för människorna. 

Text: Elsa Frizell