Bli Prenumerant

  • Förankra idén. I Eskilstuna var det hr-cheferna som själva tog initiativ till att digitalisera anställningsavtalen. 
  • Lär av andra. Eskilstuna kommun lade mycket tid på att omvärldsspana och ta del av vad andra kommuner hade för erfarenheter.  
  • Ställ tydliga krav mot leverantörerna. Specificera vad det är ni vill ha och hur ni vill att alla delar ska hänga ihop.  
  • Nöj er inte med en liten del, se till att få med alla delar på plats. Annars blir det en dipp i processen. Delarna hänger ihop så tätt att det är bättre att vänta om det inte går att få allt från signering till arkivering på plats direkt.  
  • Tänk på mottagaren och testa mycket. I Eskilstuna har man löpande låtit chefer testa att logga in och bett om återkoppling om hur cheferna uppfattar systemet.  
  • Tala på ett sätt så att du når fram. I Eskilstuna har man haft hjälp av en kommunikatör i projektet och kommunicerat och informerat längs projektets gång. Det skapar förståelse för produkten. 
  • Räkna med tröskelkostnader och hur snabbt ni vill räkna hem projektet. Om man saknar resurser tar det längre tid.  
  • Hämta inte hem effekterna för tidigt. Eskilstuna kommun hamnade i ett läge där löneservice som skulle arbeta med projektet stod utan tillräckligt med folk när hade behövt ha fler på plats.  
  • Håll i och håll ut. En sådan här omställning tar tid.

Källa: Krister Reed, Eskilstuna kommun.  
Text: Jennie Jensen
Foto: Unsplash