Bli Prenumerant

Hur många av oss har inte rullat in på en mack på någon längre bilresa för att tanka, besöka toaletten och kanske köpa en korv? Mycket mer än så är det väl inte? Jo, kanske lite spolarvätska också – tack så mycket!  

Fel.  

Det är också en spännande – och ibland utmanande – arbetsplats, med en mängd varierande arbetsuppgifter och med krav på en hög servicenivå.  

Hur lockar man till sig medarbetare, utvecklar dem och lyckas behålla dem i en krävande servicenäring? ”Oavsett om du arbetar i en av våra butiker eller på vårt kontor, är du nyckeln till vår framgång och tillväxt. I gengäld för våra medarbetares kunskaper, engagemang, tid och energi, lovar vi att göra vårt yttersta för att du ska utvecklas både som person och i din yrkesroll hos oss”, skriver företaget på sin hemsida.  

För att effektivisera introduktion av nya medarbetare och utveckling av befintlig personal, bland annat chefer, har Circle K valt att använda sig av så kallad gamification, det vill säga utbildning där värderingar, arbetssätt eller en arbetssituation beskrivs inom ramen för en situationsanpassad interaktiv speldesign. Tanken leder ofta fel när man pratar om spel, påpekar Jessica Jansson, utbildningsansvarig, och understryker att gamifiering, eller spelifiering, inte är en lek utan snarare användning av spelmetodik för att uppmuntra och förstärka ett önskat beteende – en interaktiv motivationsdesign, helt enkelt.  

– Vi omsätter mycket personal och vårt första mål med att skapa en utbildning via gamification var egentligen att minska personalomsättning och öka försäljningen, berättar Jessica Jansson.  

På Circle K i Nyköping, träffar vi Agnesa Shala och David Persson. Agnesa är relativt nyanställd, hon började på Circle K 2021. David har jobbat inom Circle K sedan han slutade gymnasiet. I dag är han stationschef och har varit det i sex år.  

Agnesa Shala har tidigare erfarenhet från en snabbmatskedja och berättar att jobbet på Cirkle-K präglas av laganda på ett annat sätt än det hon tidigare varit med om.  

– Det är en annan känsla på Circle K. Vi är ett bra arbetslag, vi är vänner. Det är en bra känsla på jobbet och jag tror att det syns utåt mot kunden också att vi trivs med varandra, berättar hon. 

Agnesa Shala utvecklar sin tankegång: På snabbmatskedjan skulle allt gå fort. Servicen bestod i att så snabbt som möjligt se till att kunderna fick det de hade beställt. Hos oss innehåller begreppet service något annat. Här ska man bygga relationer både på kort och lite längre sikt.  

– Här ska jag inte expediera så snabbt som möjligt, utan snarare bygga relationer. Vi har ju många stammisar som kommer tillbaka också. Som man känner igen och som känner igen oss. Jag har lärt mig nya saker som jag trodde att jag redan kunde.  

Agnesa Shala, som är 20, berättar också att jobbet innehåller betydligt fler moment än hon först trodde. Det är mycket mer än att stå i kassan och att sälja korv, som många tror.  

– Men jag vågar testa och jag vågar göra fel. Jag tar nya steg och utvecklas. 

Agnesa Shala har genomgått utbildningen New Star, en spelbaserad e-utbildning som alla nyanställda ska genomgå, bland annat för att få en så tydlig bild som möjligt av vad jobbet på en station innebär och få en så bra start som möjligt. 

– New Star är numera obligatorisk i vår onboarding för att verkligen ge våra nyanställda rätt förutsättningar för att börja jobba, för att de ska känna sig trygga på jobbet och också vara trygga med alla de uppgifter som ingår i att jobba på en av våra stationer. Allt för att sätta rätt förväntningar och förutsättningar, berättar Jessica Jansson.  

Agnesa Shala säger att hon genom utbildningen redan från början fick en mer realistisk bild av vad som förväntades av henne.  

Stationschef David Persson berättar engagerat om hur han inspirerats av den interna rörligheten i bolaget, som bland annat resulterade i att Morgan Wiktorsson blev vd 2009 – 2019, efter att haft flera olika ledande positioner på diverse stationer i Sverige.  

– Att Morgan Wiktorsson gick från station till vd inspirerar mig. Jag som många andra trodde väl att det här skulle bli ett tillfälligt påhugg. Men jobbet är bredare och innehåller betydligt mer än man först tror, säger han.  

David Persson berättar också att han har inspirerats av chefer och ledare han själv haft under sin tid på Circle K.  

– Jag har lärt mig oerhört mycket av de olika ledare jag haft under min tid på Circle K och de har alla, på olika sätt, inspirerat mig till att vilja bli lika bra eller bättre. 

David Persson har genomgått utbildningen Leading star, en spelbaserad e-utbildning som går ut på att du som ny stationschef kliver in på en station och ska sätta dig in i det operativa arbetet, samtidigt som du lär känna dina medarbetare och bygger laganda, effektivitet och service.   

– Ledarutbildningen Leading Star var en riktigt häftig satsning, där vi skapade en ledarskapsutbildning i spelformat. Innehållet togs fram tillsammans med ledare från stationer runtom i hela vår organisation för att få utbildningen att bli så autentisk och relevant som möjligt, berättar Jessica Jansson.  

David Persson berättar att det var hög igenkänning för honom att genomgå utbildningen och att det faktum att utbildningen innehöll relevanta och autentiska moment ökade hans engagemang.  

–  Det finns egentligen inte rätt och fel. Men den här interaktiva utbildningsformen, med omedelbar återkoppling, gör att jag går tillbaka och justerar mina svar för att se vad ett annorlunda agerande skulle kunna leda till. 

Underlaget till utbildningen är framtagen med hjälp av djupintervjuer bland chefer i flera länder. De dilemman som uppstår i utbildningen är baserade på verklighet och skulle kunna inträffa på vilken station som helst.  

Ytterligare en fördel med den spelbaserade e-utbildningen för ledare är att alla ledare förväntas genomgå.  

– Vi har tydliga karriärsteg, men vad händer med en ledare som varit på sin position ganska länge och kanske blivit lite bortglömd? Genom att låta alla våra chefer, oavsett var på utvecklingsstegen de befinner sig, genomgå ledarskapsutbildningen har vi också fått en nytändning bland cheferna.  

Som stationschef gör David Persson allt som hans arbetslag på 16 personer gör. Fördelen är att han har full insyn i det operativa arbetet, nackdelen är att det kan vara svårt att hitta en balans mellan det operativa och det strategiska.  

– Det som är avgörande för mig är att känna att det finns en möjlighet till utveckling och att jag själv har ledare som stöttar och tror på mig. 

Cirkle-K erbjuder i dag sina medarbetare fysisk utbildning, traditionell e-learning och e-utbildning i spelformat (gamification).  

– Gamification känns modernt, det är enkelt och engagerande och skapar hög igenkänning. När vi lanserade vårt första e-utbildning i spelformat 2019, skapade vi en butik i 3d-miljö från en av våra egna stationer med scenarier i form av kundmöten. 95 procent föredrog denna utbildningsform framför traditionell e-utbildning och 85 procent sa att de kände sig mer säkra och trygga i kundmötet. Därför fortsatte utvecklingen av detta format och i dagsläget har vi rullat ut totalt fem olika utbildningar i spelformat, berättar Jessica Jansson.  

Forskningen kring olika lärteorier lyfter fram det faktum att speldesign, pedagogik och psykologi samverkar vid interaktiva, spelifierade utbildningar. Spelformatet skapar lärande och förändrade beteendemönster genom ett frivilligt och högt engagemang. Användaren har möjligheten att göra proaktiva val, att ta kontroll över eller skapa sin egen situation, utifrån de vägar som spelplattformen erbjuder. Det yttersta målet är att öka lojalitet, engagemang och motivation genom att stimulera individen som nyttjar systemet. Autonomi, samhörighet och kompetens är viktiga byggstenar i denna utbildningsmiljö.  

– Vi ser i vår uppföljning att våra chefer genomgick utbildningen Leading star i snitt 21 gånger. Dessa siffor gäller hela vår marknad, internationellt. 96 procent av cheferna uppgav att de kunde applicera utbildningen i sin chefsroll. 91 procent gillade formatet och höll med om att gamification är ett bra sätt att träna på sitt ledarskap, säger Jessica Jansson.  

Agnesa Shala på Cirkle K i Nyköping spelar fotboll på fritiden och läser upp sina gymnasiebetyg. På frågan om hon kan tänka sig att stanna kvar på Circle K svara hon:  

– Jag är ung och jag vet inte hur framtid ser ut. Men jag håller dörren öppen och det är ingenting jag säger nej till.  

Text: Linda Johansson 
Foto: Samuel Unéus