Bli Prenumerant

Det har aldrig varit så svårt att hitta rätt kandidater. Det visar en ny studie som genomförts av iVox, i uppdrag av SD Worx på. Genom att fokusera på attraktivt arbetsgivarskap, konkurrensen som finns om talangerna, vad anställda söker hos en arbetsgivare och vad arbetsgivare fokuserar på för att vara en attraktiv arbetsgivare presenteras nu nya siffror. Totalt undersöktes 4371 företag.

I undersökningen uppger 42 procent av de europeiska arbetsgivarna att de har mycket svårt att attrahera ny kvalificerad personal. I Sverige är motsvarande andel 32 procent och i Norge 31 procent. Belgien är det land där flest företag, 65 procent, uppger att de har svårt att rekrytera nya medarbetare.  

Över hälften av de europeiska arbetsgivarna (53 procent) instämmer i påståendet att det är svårare än någonsin att positionera sig som en attraktiv arbetsgivare på marknaden. I Frankrike och Belgien anser 60 procent respektive 59 procent av företagen att detta stämmer. Bland svenska företag uppger 46 procent att de upplever situationen så, vilket är den lägsta siffran i undersökningen. 

Sex av tio arbetsgivare i Europa anger att det just nu tar längre tid för dem att fylla lediga tjänster i företaget. I Sverige svarar 50 procent av arbetsgivarna att det är så. Belgien toppar länder som upplever att vakanserna tillsätts långsammare än tidigt, med 74 procent som instämmer i detta påstående. 

Europeiska arbetsgivare har särskilt svårt att hitta kandidater med rätt kompetens. 56 procent av de undersökta företagen i Europa uppger att detta den största utmaningen i konkurrensen om rätt talang. Exakt samma siffra gäller för det svenska företagen. I Belgien svarar hela 70 procent av företagen att de har svårt att hitta sökande med rätt profil. 

Över hälften av de undersökta företagen uppger att det finns det en strukturell obalans mellan utbud och efterfrågan på talang på arbetsmarknaden. Siffran är något högre i Sverige, 54 procent. I Norge är företagen upplevs detta problem som mindre, där endast 38 procent instämmer i påståendet. 

Nya affärsmodeller och ökad digitalisering skapar en ökande efterfrågan på nya profiler. Frågan uppstår då i vilken utsträckning företag kan hitta kandidater på alternativa sätt, till exempel genom att investera i omskolning av befintliga medarbetare. Undersökningen visar dock att endast varannan europeisk arbetsgivare tycker att det är lätt att omskola anställda eller placera dem någon annanstans i organisationen. Sverige sticker ut med låga 19 procent, den lägsta uppmätta siffran. I Norge är motsvarande siffra 30 procent. 

Undersökningen visar att de främsta områden som arbetsgivarna fokuserar på för att attrahera anställda har denna rangordning: 1) arbetstider och flexibla jobbarrangemang (till exempel flextid), 2) arbetsmiljöns atmosfär och sociala kvaliteter, 3) anställningstrygghet och ekonomisk stabilitet, 4) intressant, meningsfullt och utmanande arbete och 5) utbildnings- och utvecklingsmöjligheter. 

I Sverige anger dock 38 procent av företagen att de sätter ett intressant, meningsfullt och utmanande jobbinnehåll i topp fem av områden de vill positionera sig som attraktiv arbetsgivare. Det gör att detta område hamnar på första plats för de svenska företagen. Bland alla europeiska företag är motsvarande siffra 32 procent och får en fjärdeplacering i rangordningen. 

– Undersökningen bekräftar att arbetsgivare behöver vara än mer innovativa och drivna i sökandet efter talanger och intressanta medarbetare. Det är betydelsefullt att få löpande kunskap om kandidaternas och medarbetarnas utvecklings- och anpassningsförmåga, säger Sofi Klinkert, HR Director på SD Worx, och fortsätter: 

 – Det är viktigt både för att kunna bli och fortsatt vara en relevant och attraktiv arbetsgivare, men också för att kunna skapa en organisation som gör det möjligt att tillsätta positioner internt. Då kan både befintliga medarbetare samt kandidater övervägas för lediga tjänster. Att skapa en utvecklingsbar och kompetensdriven organisation är centralt i detta arbete. 

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av iVox på uppdrag av SD Worx och med fokus på hur europeiska arbetsgivare hanterar utmaningen att attrahera anställda. Studien fokuserar på attraktivt arbetsgivarskap i konkurrensen om talangerna, vad anställda söker hos en arbetsgivare och vad arbetsgivare fokuserar på för att vara en attraktiv arbetsgivare. Undersökningen pekar ut sju pusselbitar som arbetsgivare kan arbeta med: välmående och människo-orienterad HR, flexibel arbetsorganisation, motiverande lönepolitik, inspirerande och aktiverande kultur, digital arbetsplats, talanghantering inom hållbara karriärer och rekrytering. Undersökningen genomfördes i februari och mars 2022 i Belgien, Tyskland, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Österrike, Polen, Spanien, Storbritannien, Sverige och Schweiz. Totalt undersöktes 4371 företag. Urvalet är representativt för de specifika lokala arbetsmarknaderna och har samma sammansättning efter organisationsstorlek på företagen i de berörda länderna.

Foto: Unsplash