Bli Prenumerant

Du kanske är trött på att höra att det blir allt svårare att rekrytera personal, men samtidigt är risken stor att du råkat ut för det. I en tid då distans- och hybridarbete blir allt vanligare räcker det inte med att locka med trevliga kontor och gym i källaren, förutom bra ersättning. Att erbjuda anställda bra teknikutrustning blir allt viktigare, inte bara för att anställda ska kunna jobba på enklare sätt. De behöver också bli mer flexibla och kunna samarbeta bättre under olika omständigheter.

För att ta det ett steg längre kan bra tekniklösningar inte bara bidra till att det existerande arbetet kan utföras på olika platser, med team som inte träffas fysiskt. De kan också ge upphov till nya och bättre arbetssätt, och bidra till enklare livspussel för de anställda. Dåliga tekniklösningar innebär lägre produktivitet och effektivitet.

De allra flesta företag har blivit mer ambitiösa vad gäller att skaffa bra bärbara enheter, mjukvaror och molntjänster. Men det är lätt hänt att fokusera på att lösa kortsiktiga problem och glömma bort långsiktiga perspektiv. Det är viktigt att fundera på hur dagens teknikval kan underlätta bättre arbetssätt i framtiden. Och det är, självklart, viktigt att arbetsverktygen bidrar till mer nöjda anställda.

Det finns inga enheter, som bärbara datorer, som fungerar optimalt under alla omständigheter och för alla behov. Men möjligheter att använda olika användargränssnitt, att expandera funktionalitet och att hantera olika typer av anslutningar bidrar positivt. Det kan till exempel handla om lagringsenheter som är flyttbara, adaptrar som ger fungerande anslutningar i olika mötesrum, ergonomiska ställ, samt trådlösa tangentbord och möss. Dockningsenheter som gör att arbetsplatsen i hemmet blir mindre belamrad med sladdar och externa enheter är ett annat exempel.

Diskussioner om teknikval handlar ofta om att undvika dåliga arbetsverktyg och problem av olika slag. Men bra teknikval kan i många fall bidra till mer effektivt arbete. I förlängningen ger det ett företag bättre konkurrenskraft, inte minst tack vare effektivare intern kommunikation.

Att bidra till hållbarhet blir för allt fler företag en nödvändighet, inte bara för att undvika klimatkriser. Anställda kräver hållbara arbetssätt, liksom både konsumenter och företagskunder. Ansvariga för teknikinköp behöver fundera på vilken miljöpåverkan olika produkter medför, och på hur hanteringen av produkters livscykel kan förbättras.

Cirkulära lösningar som återvinning och vidareförsäljning av äldre utrustning blir allt vanligare. Och det är för många självklart att undersöka vilka material som används i produkter och hur produkterna är konstruerade. Är delarna i en bärbar dator ihoplimmade, vilket gör att hela datorn behöver kasseras om en del går sönder, i stället för att det går att byta ut den trasiga delen?

Företag som bryr sig om hållbarhetsaspekter undersöker hur olika leverantörer hanterar de här frågorna. Det räcker inte med att ett krav, till exempel vad gäller materialval, uppfylls. Alla delar måste finnas på plats, som livscykelhantering, användning av förnyelsebar energi i fabriker, miljövänliga transporter och så vidare.

Den goda nyheten är att alla de olika aspekter som tas upp ovan inte utesluter varandra. Men inköpare behöver lägga ner tid och energi på att kontrollera dem.