Bli Prenumerant

Världen omkring oss är oerhört snabbrörlig och oförutsägbar. Inte minst nu, när världsläget är ansträngt och många företag ser en osäker och skakig framtid framför sig. Att anställa rätt person för rätt jobb och sedan få hen att trivas och göra bra ifrån sig har aldrig varit viktigare. I en stormig omvärld är personalen mer betydelsefull än någonsin. Vilka ska annars göra jobbet när det känns som om hela havet stormar? Hur ska man gå tillväga för att hitta rätt? Och hur har två års pandemi påverkat de krav och önskemål anställda har på sina arbetsgivare? 

SD Worx beskriver att i analyser av svaren kan konstateras att HR-branschen står inför stora omvälvningar. Mycket av det beror på att arbetssätten har förändrats under pandemin, men inte allt. Höjda pensionsåldrar, en större vilja att byta arbete mer ofta och högre krav på att kunna balansera arbetsliv och privatliv är också faktorer som påverkar.  I undersökningen delar Terese Hill på SD Worx med sig av hur man kan hantera de fyra största HR-utmaningarna.   

Terese Hill på SD Worx presenterar en sammanfattning av rapporten.

Med stora utmaningar följer även stora möjligheter. Här är de fyra största utmaningarna – och hur man hanterar dem, presenterat av Terese Hill på SD Worx.

1. Förbättra personalens välbefinnande och förmåga att återhämta sig i det nya normala

Vi har tacklat distans- och hybridarbete och landat i en ny vardag på olika sätt. För en del fortsätter hybridvärlden, medan andra är tillbaka på kontoret. För en del har det varit en bra resa, för andra har utmaningarna varit större. Här är det värdefullt som arbetsgivare att kontinuerligt ta reda på hur personalen mår efter några år som inneburit en stor omställning, organisatoriskt, socialt och psykologiskt – och vad man som företag kan behöva se över för att det nya normala ska fungera, för alla. Det räcker inte med ett extra fruktfat eller en relaxhörna på jobbet – det kan krävas mer och att man tänker på medarbetarens nya arbetslivsmiljö. Arbetsgivare behöver engagera sig i sin personal, bli bättre på kommunikation och verkligen leva upp till devisen ”frihet under ansvar”. Ja, det är lättare sagt än gjort och ja, det har sagts förr. Men att lyssna på personalen och föra en öppen dialog med dem har aldrig varit viktigare än nu. 

2. Säkerställ att anställda förblir engagerade och har en öppen och ärlig medarbetarupplevelse

Även om man mår bra och trivs på sin arbetsplats, finns det ofta många andra arbetsgivare som är minst lika lockande. Idag byter vi arbete oftare än förr. Att engagera sina medarbetare och förbättra deras upplevelse av att vara anställda blir allt viktigare. Här måste vi vända på vårt synsätt. Tänk inte ”vad ska mina anställda göra den här veckan?”, utan försök i stället att tänka ”hur vill jag att mina anställda ska uppleva den här veckan?”. Designa arbetsplatsen så den blir attraktiv – oavsett om det är en fysisk eller en digital arbetsplats. Den ska vara lika lätt att använda som andra saker vi använder dagligen: Facebook, Spotify eller Google. 

3. Attrahera och rekrytera rätt talang

Den stora klassiska frågan inom HR. Hur hittar vi rätt person för rätt jobb? Även här har det skett stora förändringar. Det räcker inte längre att locka med förmåner som tjänstebil eller gratis lunchbuffé på jobbet. Dagens talanger vill ha något annat: en arbetsplats där de får frihet, möjligheter och där de ingår i en kultur och ett syfte. Sådant säljer man inte in genom att glida på sanningen och överdriva. Så sluta tänk på rekrytering som marknadsföring – det handlar om att kommunicera en tydlig och rättvisande bild av arbetsgivaren. Och glöm inte att förklara varför man ska jobba hos er. Gör man världen lite bättre eller får man chips på fredagar? 

4. Säkerställ en hållbar anställningsbarhet

Alla vill inte göra raketkarriär och gå från nyanställd till VD på fem år. Vissa har fantastiska professionella egenskaper, men skyr personalansvar som pesten. Andra prioriterar sitt privatliv mer än sitt yrkesliv. Ytterligare andra blir uttråkade av liknande arbetsuppgifter och söker hela tiden nya utmaningar – men kanske inte nödvändigtvis uppåt i hierarkin. Nej, en karriär behöver inte vara från punkt A till punkt B. Anställningstrygghet är viktigt, men karriärtrygghet är minst lika viktigt. Alltså att veta att arbetsgivaren ser just mina karriärval och samarbetar med mig för att förverkliga dem.