Bli Prenumerant

SWEP tillverkar lödda plattvärmeväxlare, som överför värme och kyla effektivt och är en grundläggande komponent i exempelvis fjärrvärme, luftkonditionering och kylanläggningar i mataffärer. Kunderna är alltifrån småföretag till industrijättar och tillverkningen går på högvarv. Men expansionen från liten entreprenör till global aktör har ibland frestat på, och SWEP har jobbat med att hitta rätt balans för att personalen ska må bra.

Agera snabbt vid tecken på ohälsa – bolagets mantra

För några år sedan uppmärksammade ledningen att de återkommande sjukanmälningarna ökade. Man var bekymrad. Sedan länge förde bolaget ett omfattande säkerhetsarbete på fabriksgolvet i linje med nollvisionen om olyckor – detsamma gällde den övergripande arbetsmiljön. Men mer behövdes.

– Insikten växte om att vi även måste arbeta mer förebyggande med medarbetarens hälsa. Det räcker inte med friskvårdsbidrag och uppmuntran till en sund livsstil. Vi måste handla direkt när en medarbetare visar tecken på att något inte står rätt till. Att agera snabbt blev vårt mantra, säger Jenny Hallberg.

Idag har den upprepade sjukfrånvaron minskat, och Jenny menar att bolaget dessutom avvärjt sjukskrivningar genom sitt tidiga ingripande.

Rutinen som gjorde personalen friskare

HR-teamet införde en ny rutin: månatliga avstämningar med cheferna om hur medarbetarna mådde, och om det fanns upprepad sjukfrånvaro som oroade. Berörda medarbetare fick träffa chef och HR för ett inledande samtal. Därefter kopplades företagshälsovård in och medarbetaren fick hjälp med att utreda ohälsan och dess orsaker. Utredningen bekostades delvis med bidrag från Försäkringskassan, och beroende på vad som framkom, kunde medarbetaren få en rehabiliterande insats och bättre mående.

– Att ingripa tidigt är avgörande om man vill undvika sjukskrivningar, sammanfattar Jenny Hallberg.

Faktaruta

  • Arbetsgivare kan söka bidraget som heter arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd för att förebygga sjukfrånvaro eller underlätta för en sjukskriven medarbetare att återgå i arbete.
  • Bidraget gäller när arbetsgivaren anlitar en företagshälsovård (eller annan anordnare) som är godkänd av Försäkringskassan.
  • Bidraget täcker halva kostnaden för insatsen och andra halvan bekostas av arbetsgivaren. Som mest kan arbetsgivaren få 10 000 kronor per anställd och år. Sammanlagt får arbetsgivaren max 200 000 per år.

Foto: Johan Nilsson, TT