Bli Prenumerant

Hur ser ett modernt rekryteringsföretag ut? Våren 2016 satt Casper i sitt kök och ställde sig själv samma fråga. Han gick tredje terminen på personalvetarprogrammet på Stockholms Universitet och skulle precis välja inriktning för det som skulle bli Futuria People – ett rekryteringsföretag med en tydlig nisch mot samhällsbyggnad. 

– Vi valde inriktningen samhällsbyggnad då vi såg ett ökat behov av kompetensförsörjning inom den sektorn samt avsaknaden av ett rekryteringsföretag som kan branschen. Vi ville även vara en aktör som kan vara med och stötta i alla olika delar av rekryteringsprocessen, alltifrån employer branding till uppsökande rekrytering och kompetensbaserade tester, säger Casper.  

Till en början fick Futuria People hålla till i Caspers kök, men i takt med att både kunder och anställda ökade skaffade de sig ett eget kontor. 
 
– I samband med att jag tog min personalvetarexamen våren 2018 började resan på riktigt och vi flyttade från köket till vårt första kontor. 2019 signade vi vårt nuvarande kontor på Grevgatan i centrala Stockholm då vi under årets lopp vuxit oss större. 

När andra rekryteringsföretag väljer att nischa sig mot fler branscher, har Futuria People valt att specialisera sig på sin nisch inom bygg och anläggning. Något deras kunder och kandidater menar på får dem att sticka ut kompetensmässigt, berättar Casper. 

– Vi har ett unikt nätverk av attraktiva kandidater som vi byggt upp sedan starten, i dagsläget över 10 000 kandidater i vår interna kandidatbas. Vi har goda referenser från flera av Sveriges ledande bygg- och anläggningsföretag, dessutom utbildas samtliga medarbetare internt och kontinuerligt för att ha stenkoll på hur branschen vi verkar inom fungerar. Den vanligaste anledningen till att vi får in uppdrag är vår branschkunskap, effektivitet och att vi levererar bättre säger Casper. 

– En stor del av våra rekryteringsuppdrag är av återkommande kunder och även rekommendationer från våra uppdragsgivare, vilket vi ser som ett kvitto på att vi är bra på det vi gör. 

Läs mer om Futuria People här.

Futuria Peoples rekryteringsmodell grundar sig i att deras uppdragsgivare på ett kvalitativt och effektivt sätt ska anställa den bäst lämpade personen för deras verksamhet. Genom uppsökande rekrytering, även kallad ”search” eller ”headhunting” och riktad jobbannonsering hjälper de företag att träffa rätt kandidater som är redo för nästa utmaning.  

– Vi vill arbeta med företag med sunda värderingar som vi kan attrahera passiva och aktiva kandidater till, och vi tar enbart på oss uppdrag där vi känner oss trygga med att kunna leverera kvalificerade kandidater. Kunden betalar fast pris i etapper för det arbete vi lägger ner, säger Casper.  

–  Kandidaterna som våra kunder träffar ska ha rätt kompetens och vara öppna för att byta arbetsgivare. Flertalet av våra kunder har uttryckt sitt missnöje med tidigare rekryteringspartners som bokat in kandidater på intervju som inte matchar kraven eller inte är villiga att byta arbetsgivare. De har även träffat många kandidater, när de rekryterat utan extern part, som inte har den kompetens som efterfrågas. 

–  Våra rekryterare har utförliga telefonintervjuer med potentiella kandidater och ställer samtliga frågor som vår uppdragsgivare behöver få svar på och som de i annat fall skulle fått svar på vid en första intervju. Våra kunder känner sin verksamhet bättre än någon annan och vet också vilken personkemi de vill ha med sina framtida medarbetare, därför håller de också en intervju som vi administrerar allt kring och vi kan även bistå med förslag på kompetensbaserade frågor. Vi kan i tidigt skede hjälpa till med bakgrundskontroller och erbjuder alltid assistans vid referenstagning. Vi är även certifierade i några av branschens ledande tester inom arbetspsykologisk testning och kan därmed utföra kompetensbaserade tester som en oberoende part.

Futuria Peoples rekryterare har själva en koppling till eller intresse för bygg- och anläggningssektorn. Vi pratar även med Ebba, rekryteringsansvarig på företaget. Hon är utbildad personalvetare, men har alltid haft ett starkt intresse av att jobba med samhällsbyggnad på något sätt, mycket på grund av att stora delar av hennes familj är verksamma inom branschen. 

–Jag blev kontaktad av Casper då han via sitt nätverk fick reda på att jag ville arbeta med rekrytering inom byggsektorn. Jag hoppade på tåget hösten 2018 och idag är jag rekryteringsansvarig, där jag driver våra rekryteringsprocesser från ax till limpa i samverkan med kund. Jag och Casper har gemensamt ansvar över kompetensförsörjningen och utbildning av all ny personal inom rollerna och segmenten som vi rekryterar inom, säger Ebba. 

Idag jobbar Ebba främst med att rekrytera tjänstemän och chefer till företag på entreprenad-, beställar-, och konsultsidan. Allt från platschef, projektledare, arbetschef till VD men även ekonomi och HR-roller. I samband med att vi expanderar kommer vi att utöka vår nisch och även arbeta med företag inom HR -och ekonomibranschen. Vi har hjälpt våra kunder att rekrytera allt från ekonomichefer till olika stödfunktioner inom HR och ekonomi vilket har lett till ett utökat nätverk med personer inom de branscherna som är öppna för nya karriärmöjligheter, säger Ebba.

– Majoriteten är direktrekryteringar men vi har även förmedlat konsulter när våra kunder behövt uppfylla tillfälliga, både kort- och långsiktiga, kompetensbehov.

Futuria Peoples expandering tog inte slut när de flyttade från ut från studentköket utan företaget har ständigt saker på gång. Infrajobb.se är Futuria Peoples senaste nysatsning och kommer vara ett komplement till företag som har tiden och resurserna till att sköta selektering av kandidater och resterande delar av rekryteringen. 

– Infrajobb.se är en del av Futuria People som vi startade då vi såg ett tydligt behov av en renodlad jobbsajt inom infrastruktur och samhällsbyggnad. Publicerade jobbannonser kommer inte bara synas på infrajobb.se utan även automatiskt mejlas ut till den önskade målgruppen av kandidater, bestående av tusentals kandidater i Futuria Peoples nätverk, som är öppna för nya karriärmöjligheter. Det finns tydliga synergier i form av att kunna erbjuda Infrajobbs annonslösningar till Futuria Peoples redan existerande kunder och till nya kunder som både vill få in fler ansökningar och från rätt kandidater, säger Casper. 

Futuria People har lyckats bygga och upprätthålla en stark intern kultur som präglas av gemenskap, effektiv kommunikation och en tydlig värdering om att alla ska må bra och ha balans mellan arbete och övrigt liv. 

– Vi vill bryta normer och har inga problem med att vara underdogs heller. Vi ser det mer som en styrka. Med mindre konventionella förväntningar på oss kan vi också gå vägarna vi vill gå. Ett exempel på det är att vi för två år sen införde kortare arbetstid. Vi kör inte fem till åtta som alla andra utan unnar oss en halvtimmes sovmorgon och en halvtimme tidigare checkar vi ut på eftermiddagen. Det påverkar inte produktiviteten eller engagemanget, jag upplever det tvärtom faktiskt. Har vi för mycket att göra behöver vi anställa flera, vilket vi även har gjort så att vi kan ge 100% i varje rekryteringsuppdrag vi tar oss an, säger Casper. 

Idén till en kortare arbetsdag fick Casper då han skrev sin kandidatuppsats, som handlade om att studera medarbetares resonemang kring kortare arbetstid med fokus på motivation och arbetstrivsel. En ny forskningsrapport från Göteborg visar att det finns stora fördelar med kortare arbetstid. Såväl anställda som chefer vittnar om bättre livsbalans, hållbarhet och hälsa. 

Futuria People har sett en organisk tillväxt sedan start. Samtidigt har de inte velat växa för snabbt, för att kunna bibehålla en fortsatt stark leverans. Dessutom läggs stor vikt på att kunna ge alla medarbetare den kompetensförsörjning och kompetensutveckling som krävs. 

– Idag är vi sju anställda men inom kort kommer vi behöva förstärka teamet ytterligare. Vi ser fram emot att hitta nya stjärnor till vårt team, som också kan uppskatta att hinna med en extra kopp kaffe innan jobbet. 

Läs mer om varför Futuria People är en trygg rekryteringspartner här.