Bli Prenumerant

Chefskapet omfattar beslutsfattande, förmedling och inhämtning av information, guidning och ledning, lönesättning, personalfrågor och mycket mer. Det är en komplex roll, och det är en konst i sig att hitta rätt kandidat för uppgiften.

Kartan för ledarskapet har ritats om
På arbetsmarknaden, och därmed inom ledarskapet, finns många tydliga exempel på “före och efter pandemin”. Kartan för arbetsplatsen har ritats om, och för många inkluderar den även en hybrid lösning. Detta innebär nya utmaningar och en verklighet helt olik den som var för bara tre år sedan. Idag är det en nödvändighet att kunna leda till framgång även på distans.

– Det finns en annan specifikt tydlig trend som de fem chefsrekryterare är rörande överens om:Det är kandidaterna som sitter i förarsätet, inte arbetsgivaren. Det är en otrolig huggsexa om kompetenser, och kandidaterna är mer kräsna, säger Maria Bergholtz, VD för Insight Competence som är experter inom rekrytering och bemanning inom marknad, media, försäljning och analys.

Björn Bergström är VD på XLNT Search med spetskompetens inom Tech-sektorn. Han beskriver en dragkamp om kandidaterna på IT-sidan:

– En viktig faktor vid rekryteringen är attraktionskraften hos uppdragsgivaren. När kandidaterna kan välja och vraka så spelar varumärket roll och Employer Branding blir viktigt.

Hållbar chefsrekrytering
Alla tillfrågade chefsrekryterare är eniga om vikten av en hållbar chefsrekrytering. Att hitta en chef och ledare som kommer att verka över tid

– Ha inte för bråttom, säger Camilla Ternstedt, VD på Team Interim Sweden som verkar framför allt inom ekonomi och finans. Hon beskriver vidare om den viktiga faktorn av ihärdighet – och mod.

– Man måste ha tålamod att lyfta på alla stenar. Det behöver inte nödvändigtvis dra ut på tiden. Det gäller att våga fråga och – vilket är jätteviktigt! – att lita på sin magkänsla. Ställ frågorna och undersök kring de signaler som magkänslan ger.

Carl Renman är VD på Job Solution Sweden som rekryterar ledare till branscher som samhällsbyggnad och infrastruktur, energi, industri etcetera. Han beskriver att det krävs fokus på att se i framrutan i stället för i backspegeln för att åstadkomma en hållbar chefsrekrytering.

– Alldeles för många organisationer ser på historik när de väljer en ny chef. Det viktigaste för en långvarig lösning är att blicka in i framtiden, till exempel fem år framåt. Och hellre prata om ledare, någon som drar, än en chef som styr.

För att bringa ytterligare ljus och guidning i en framgångsrik rekrytering vänder vi oss också till Sofi Centerman, Årets Rekryterare, och verksam hos Clockwork som rekryterar i första hand chefer och specialister. Hon framhåller vinsterna i att inte vara för snäv i kandidatprofilen.

– Våga utmana kravprofilen för att kunna få ett bredare urval och rekrytera fördomsfritt. Annars riskerar man att missa en stjärna. Använd kravprofilen genom hela processen för att få en röd tråd och se till att det blir en match för både kandidat och arbetsgivare. Och se till att det blir en positiv erfarenhet för kandidaten under processen. Det är arbetstagarens marknad och du behöver värna om företagets varumärke.