Bli Prenumerant

Helena Reje vill med sin första-hjälpen tavla Always mind belysa psykisk ohälsa och främja en dialog kring ämnet på arbetsplatser och kontor. Tavlan kan hängas upp på arbetsplatser eller i publika miljöer precis som de traditionella Första hjälpen-tavlorna.


– Idag vet vi att psykisk ohälsa är vanligt även om det inte är lika tydligt att någon lider psykiskt som om någon lider fysiskt. Always Mind-tavlan är en psykisk första hjälpen och ger vägledning i ett första skede till både de som mår dåligt och till de som har någon som man misstänker mår dåligt i sin omgivning. Precis som en Första hjälpen-tavla kan hjälpa vid fysiska småsår är den här tavlan en första guide vid misstanke om psykisk ohälsa, säger Helena Reje, grundare av Always Mind.


Helena Reje har sedan hennes mamma gick bort i suicid för tio år sedan, hållit föreläsningar i ämnet och skrivit boken ”Det hon aldrig sa” om sina erfarenheter. Tanken med Always-mind tavlorna är inte primärt att ge råd, utan att med korta vägvisande texter hänvisa till vidare vårdinstanser.


– Den vanligaste frågan jag fått genom åren är vad man som mamma, chef, tränare, vän, klasskamrat eller kollega kan göra? Jag upplever att det finns en utbredd längtan efter ett stöd vid misstanke om psykisk ohälsa och samtidigt en stor rädsla för att göra fel. Min förhoppning är att tavlan ska kunna bidra med det där extra modet, orken och orden att agera. Jag är nämligen övertygad om att det är vi medmänniskor i vardagen som kan göra den absolut största skillnaden för att fånga upp och ta hand om vårt psykiska mående, såväl vårt eget som varandras, säger Helena Reje.


Tavlan säljs genom www.alwaysmind.se och kan även köpas tillsammans med föreläsningar av Helena Reje.

Text: Lisette Ferreira Pinho