Bli Prenumerant

Beskriv er verksamhet lite kort?

–Kärnan av vår verksamhet är en bemanningsmodul, men Intelliplan säljer också affärssystem
till rekrytering, CRM och system för rapportering. Våra olika moduler är
branschspecifika och vi är ett nordiskt bolag, med verksamhet i Sverige, Norge och
Danmark.


Hur har detta året varit för er, har de varit något särskilt som kännetecknat det?

–Detta år har vi haft en bra tillväxt och tagit stora kliv framåt nått all-time high. Rent
produktmässigt har vi detta år lanserat en webb/cloudversion av vårt system. Så
mycket av vårt fokus har handlat om att hjälpa våra kunder att komma över till det
nya systemet.

–Efter förvärvet av vår största konkurrent har vi även arbetat på integrationen mellan
våra bolag vilket resulterat i ett ännu bredare erbjudande på marknaden med
ytterligare ett rekryteringssystem. Under hösten har vi gjort en trendstudie som
fortfarande pågår där vi fått många intressanta insikter som vi kommer att nyttja i
vår kommande produktutveckling.
 

–Vi har även satsat än mer på att arbeta mer kundnära och investerat i utbildning för
våra medarbetare inom en rad olika områden såsom ledarskap, försäljning,
grupputveckling och att göra bolaget mer agilt.

Hur har den tekniska utvecklingen under de senaste åren påverkat er?

–Under de senaste åren har leverantörer av molntjänster utvecklat teknik och
lösningar som frigör tid för oss att bygga mer och ny teknik på sätt som inte var
möjligt tidigare. Med det växande antalet nischleverantörer har vi tagit fram en bred
integrationsbas som gjort det möjligt för våra kunder att välja nya och nischade
produkter mot unika behov. Rent tekniskt har den nya molntjänsten frigjort mycket
tid och snabbat upp processer hos på Intelliplan, vilket möjliggjort mer innovativt
jobb än tidigare.

–Det tekniska landskapet har ökat med fler nishaktörer idag, vi har tagit fram en bred
integrationsbas där våra kunder kan välja specifika produkter utifrån behov. Vi ser en
allt högre IT-mognad hos våra kunder, tidigare fanns det många kunder med krav på
mobilitet och webb men fortfarande en låg användningsgrad av mobila tjänster. Nu börjar användarna komma ifatt och vill i högre grad arbeta webbaserat. Vi ser också
att vi har fler kunder, även mindre aktörer, som i högre grad vill arbeta med
automationer och integrationer vilket är väldigt spännande. Digitaliseringen är förbi
och automatiseringen börjar nu ta över allt mer.


På frågan om hur Intelliplan jobbar med kund- och kandidatupplevelsen, svarar Martin
Weibull att Intelliplan prioriterar en utvecklad kundportal med automatiska funktioner, där
beställningar kan matchas utan större manuell handpåläggning. Gränssnittet som används
är också speciellt utformat för ett bemannings- och rekryteringsbehov. Dessutom har de
partnerskap med flera externa verktyg i processen för exempelvis screening, tester och
enkäter. Det webbaserade gör också att allt kan göras mobilt, vilket nästintill är ett krav
numera. Kunderna vill analysera sin data via APIer men också direkt i systemet. Därför har
Intelliplan tagit fram ett rapportverktyg som kunderna kan anpassa för att få fram helt
skräddarsydda rapporter på sin data.


Har ni någon spaning på trend eller tendens för nästa år?

–Dels så tror vi att i varje enskild process kan utföras med en ökad automation, i en
osäker tid vill företag kunna bromsa eller dra på efter behov. Vi genomför en
trendstudie just nu där vi intervjuat hundratals medarbetare och chefer som arbetar
på bemannings-, rekryterings- och konsultbolag. Med ledning i insikterna från
studien såhär långt tror vi att våra kunder kommer att vilja utveckla sina arbetssätt
för att enklare hitta bra kandidater i den egna kandidatbanken och att arbeta med
att bli top of mind hos de kandidater som är deras primära målgrupp.
Arbetsmarknaden har stått emot turbulensen i ekonomin på ett bra sätt såhär långt
och såväl vi som våra kunder tror på ett år med tillväxt även nästa år givet en
kompetensbrist och efterfrågan på arbetskraft.