Bli Prenumerant

1) Vilka är de största trenderna inom chefsrekrytering?

– En tydlig trend är medvetenheten kring ens arbetsgivarvarumärke eftersom det är arbetstagarens marknad. Hållbar rekrytering trendar också – att hitta en ledare som kan verka över tid. Då krävs det att företag agerar fördomsfritt och genom exempelvis datadriven ansökan få ett kompetensbaserat resultat framför ett generellt fokus på utbildning och erfarenhet. Tillsammans med kompletterande urvalsfrågor är det möjligt att ringa in kandidater som uppfyller kundens kravspecifikation.

2) Tre faktorer som är nödvändiga vid en chefsrekrytering?

1) Nätverk och proaktivitet. Du behöver ha en kandidatpool för att kunna leverera i tid, men också för att nå de personer som inte aktivt söker nytt jobb. 2) Effektiv och transparent process minimerar risken att förlora kandidater som befinner sig i flera rekryteringsprocesser. Riskera heller inte att mörka förutsättningar i uppdraget – rätt kandidat kommer stanna kvar om du är ärlig från början.
3) Se helheten kring kompetensen. För att hitta en hållbar lösning behöver man förstå kandidatens drivkraft och värdegrund samt säkerställa att den överensstämmer med uppdragets behov.

3) Hur säkerställer man en bra rekrytering?

– Våga utmana kravprofilen från arbetsgivaren för att få ett bredare urval och möjlighet att agera fördomsfritt. Annars riskerar du att missa en stjärna. Använd kravprofilen genom hela processen för att få en röd tråd och se till att det blir en ömsesidig match. Se till att det blir en positiv erfarenhet för kandidaten under processen, viktigt att värna kontakter.

4) Vilka fallgropar bör man undvika?

– Att vänta med väsentliga frågor, till exempel lönefrågan, till sent i processen. Slösa inte tid genom att missa att säkerställa väsentlig information i ett tidigt skede av rekryteringen.
– Att inte lyssna på både kund och kandidat, och att dra förhastade slutsatser.
– Att mörka arbetsgivarens och/eller kandidatens utmaningar. Ibland är det just utmaningar kandidaten går igång på.

5) Skiljer rekryteringen beroende på bransch?

På Clockwork arbetar vi med rekrytering av främst chefer och specialister till alla branscher. Svaret på frågan är både ja och nej. Processerna och metoderna för hur vi gör urval och bedömer kandidater är samma men metoden för hur vi hittar kandidater kan skilja. I vissa branscher, och till vissa specifika tjänster är kompetensbristen större vilket gör att du behöver vara mer proaktiv för att hitta och bedöma kandidater på bästa sätt.