Bli Prenumerant

Att erbjuda de anställda bra teknikutrustning blir allt viktigare, inte bara för att kunna utföra sitt arbete på ett effektivt sätt. De behöver också bli mer flexibla och kunna samarbeta bättre under olika omständigheter. För att ta det ett steg längre kan bra tekniklösningar inte bara bidra till att det existerande arbetet kan utföras på olika platser, med team som inte träffas fysiskt. De kan också ge upphov till nya och bättre arbetssätt, och bidra till enklare livspussel för de anställda. Dåliga tekniklösningar innebär lägre produktivitet och effektivitet, enligt Kenni Ramsell på Dynabook. En annan viktig aspekt är att som arbetsgivare bidra till hållbarhet då anställda kräver hållbara arbetssätt, liksom både konsumenter och företagskunder. Ansvariga för teknikinköp behöver fundera på vilken miljöpåverkan olika produkter medför, och på hur hanteringen av produkters livscykel kan förbättras. Cirkulära lösningar som återvinning och vidareförsäljning av äldre utrustning blir allt vanligare.