Bli Prenumerant

Vilka är de största trenderna inom chefsrekrytering?

– Det är kandidaterna som sitter i förarsätet och det är en otrolig huggsexa om kompetenser. Kandidater är mer kräsna och det ställs mycket högre krav på ledare idag. Aktuella och stora frågor hos medarbetarna är work-life-balance och möjlighet till hybrid arbete. Distansledarskap kräver mer av ledaren och vi upplever att medarbetare i mycket högre utsträckning än tidigare söker nya tjänster eller arbetsgivare på grund av att de är missnöjd med ledarskapet. Tidigare sökte man sig bort för att få andra arbetsuppgifter.

Tre faktorer som är nödvändiga vid en chefsrekrytering?

1. En tydlig kravbild som ska inkluderar såväl kompetens som företagets kultur och värderingar. Man kan sällan få allt i en och samma person, därför behövs det också pekas på prioriteringar.  

2. Ett gediget researcharbete. Tillförlitliga och breda referenser är A och O. 

3. Kunskap (erfarenhet) och kontaktnät.  

Hur säkerställer man en bra rekrytering?

– Ge processen tid och ställ djupgående frågor. Det är viktigt att inte bara förstå kandidatens fördelar men också dess begränsningar. En ledare behöver ha starka personliga egenskaper för att kunna leda andra människor, det är viktigare än kompetensen. Därför är vi alltid två som intervjuar för att säkerställa detta. Liksom att använda varierande referenser.  

Vilka fallgropar bör man undvika?

– Att påskynda processen och missar att få svar på de viktiga mer djupgående frågor.   

– Att sköta uppdraget internt och riskera att bli partisk i målet och missa ett utifrånperspektiv.  

– Att ta den enkla vägen och välja en medarbetare som är “extra bra” eller en bra medarbetare som man är orolig för att den lämnar om inte får en ny utmaning. Att vara  den bästa säljare behöver inte innebära att är den bästa säljledaren.  

Skiljer rekryteringen beroende på bransch?

– Insight Competence verkar inom mediebranschen som är en ganska liten damm. Här vet kunden ofta vem kandidaten är och kan uppge att de är osäkra på valet beroende på en erfarenhet som kan sträcka sig långt tillbaka i tiden. Det är en risk. Dessutom skulle det tjänas på att se utanför sin damm för att skapa bredare kompetens, bygga starka lag samt att få in en större mångfald.