Bli Prenumerant

 1. Frigör tid genom att automatisera rapporteringen
  Rapportering upptar ofta mycket tid. Många rapporterar i Excel vilket kan fungera bra för
  den som har skapat filen och har total koll på alla formler. Men när ni är flera som ska
  samarbeta kan det lätt bli stökigt. Den manuella hanteringen tar mycket tid i anspråk och det
  finns risk att formler och siffror blir fel.
  Genom att använda ett rapporteringsverktyg som hämtar aktuella siffror direkt från
  bokföringen sparar du mycket tid.
  Du kan då få ut de rapporter som passar er verksamhet så ofta som du önskar och risken för
  fel minskar kraftigt. Den tid du vinner kan du lägga på analys och andra arbetsuppgifter som
  skapar värde för verksamheten.
 2. Öka relevansen i rapporterna
  Bra rapportering hjälper de olika delarna i företaget att förstå vilka aktiviteter som bör
  prioriteras för att driva verksamheten i rätt riktning. Ditt mål som ekonomichef blir därför att
  skapa rapporter som är relevanta, som är enkla att förstå och som skapar transparens.
  Genom att anpassa rapporterna efter mottagare och ta med rätt nyckeltal hjälper du dem
  att fatta rätt beslut. Se till att du skapar relationer ute i verksamheten och en god förståelse
  för dess beståndsdelar för att veta vilka nyckeltal som är mest relevanta.
 3. Arbeta aktivt med budget och prognoser
  En budget som inte uppdateras kan snabbt tappa i aktualitet. För att fortsätta vara relevant
  behöver den uppdateras löpande och kompletteras med prognoser. Ju längre året löper,
  desto mer exakta kan prognoserna bli.
  Med ett bra rapporteringsverktyg kan du jobba kontinuerligt med budgeten och komplettera
  den ursprungliga budgeten med uppdaterade prognoser i takt med att nya siffror kommer
  in.
  Lyckas du på dessa tre områden kommer det bli tydligt hur du som ekonomichef är direkt
  bidragande till företagets resultat och utveckling.

Vill du veta mer?

Med Oxceed får ledning och styrelse rätt underlag för att kunna fatta bättre beslut. Skapa
finansiella rapporter, budgetar och nyckeltal med bara några klick och få en ekonomisk
överblick av företaget i realtid. Boka en demo idag och prova Oxceed gratis.
Läs mer på oxceed.se