Bli Prenumerant

Nästan hälften av svenskarna anser att flexibel arbetstid är den absolut viktigaste förmånen att ha på en arbetsplats. Det går till och med före en hög lön som hamnar på andra plats. En tredjedel anser att vidareutbildning är viktigt för att trivas, tätt följt av möjligheterna till distansarbete som 29 % anser vara värdefullt. Knappt var tionde uppger att saker som gemensamma aktiviteter och företagsresor är betydelsefullt.

–Konkurrensen om talangerna är stor bland företagen och det krävs en hel del för att attrahera och behålla den bästa personalen. Förmåner kan absolut vara ett sätt att skilja sig från andra arbetsgivare och att jobba med sin företagskultur och sitt employer brand är viktiga faktorer för att attrahera och behålla viktig kompetens, säger Jenny Sandén, Marknadschef på Roi Rekrytering.

Del av resultatet i procent nedan:

Vilka förmåner anser du är viktigast på jobbet?

Flexibel arbetstid 47%
Högre lön 42%
Vidareutbildning 32%
Distansarbete 29%