Bli Prenumerant

De områdena som styr hörsel, motorik, språk, kognition och känslor samspelar med varandra under körsång och aktiverar fler områden i hjärnan än vad många andra aktiviteter gör. Det gör att den som sjunger i kör tränar upp sin kognitiva flexibilitet vilket också skulle kunna bidra till att bromsa, eller kompensera för, åldersrelaterade förändringar i hjärnan. Det visar studien Beneficial effects of choir singing on cognition and well-being of older adults: Evidence from a cross-sectional study från Helsingfors universitet.

Det finns även fler fördelar med att sjunga i kör, många utav av dem fysiska. När man sjunger regleras puls och hjärtverksamheten och på sikt kan blodtrycket stabiliseras. Forskare tror att detta beror på den andningstekniken som ofta används vid sång. När vi sjunger utsöndras också

Musiken, sången och samvaron med andra människor gör att kroppen fylls av endorfiner och detta ger en fantastisk antistress effekt. Magmusklerna kan till och med stärkas av körsången, då man använder stora delar av mellangärdet och bröstkorgen.

Det finns även fler fördelar med sång. Sammanfattningsvis har studier visat att körsångare är mer nöjda med sin hälsa i största allmänhet. De som sjungit i kör i många år ägnar sig ofta åt fler sociala aktiviteter, vilket bidrar till ökat välbefinnande.