Bli Prenumerant

– Vi är knappast förvånade över att våra motparter inom industrin säger att utrymmet för löneökningar är litet. Det man inte talar lika högt om är att det går bra för svenska företag. För oss är det helt självklart att medarbetare som är med och skapar värde i sina företag också ska få del av det värdet genom en god löneutveckling, säger Martin Linder, ordförande i Unionen.

Teknikföretagen, en av motparterna på området, vill i sitt avtalskrav se en löneökning om 2 procent.

– Det är ovanligt att motparten ger ett bud så tidigt i förhandlingarna. Det kan vi inte tolka som något annat än att även motparten ser att det finns ett utrymme för löneökningar. Det är dock alldeles för lågt och vårt krav på 4,4 procent i löneökning för en avtalsperiod om ett år står fast, säger Martin Linder.

Förutom höjda löner vill Unionen att medlemmar som har individgarantier i sina avtal även i fortsättningen ska garanteras en lägsta löneökning och att avtalens lägstalöner höjs med minst 1600 kronor per månad.

– Även om alla påverkas av den ekonomiska situationen Sverige befinner sig i är personer med låga löner och små marginaler extra utsatta när priser och räntor stiger. Särskilt fokus behöver läggas på de medarbetare som har lägst löner fortsätter Martin Linder.

Distansarbete ökar i omfattning på arbetsmarknaden även om många är tillbaka på kontoret helt eller delvis. Unionen ser ett behov av att klargöra hur frågor på området ska hanteras och vill föreslå att parterna inom industrin tar fram en gemensam vägledning till lokala parter om distansarbete.

Unionen vill också se att arbetsgivarna ökar avsättningen till de system för deltidspension/flexpension som parterna tidigare har enats om.

Arbetsgivarna å sin sida ställer krav på utökade möjligheter att bestämma över de anställdas arbetstid och hur den fördelas.

– I varje avtalsrörelse handlar det både om att ställa egna krav och även om att stå emot de försämringar arbetsgivarna vill göra. Att ställa krav som går ut på att arbetsgivaren ska få utökade möjligheter att bestämma över din arbetstid och hur den förläggs är orimligt och Unionens uppgift är alltid att förhandla fram ett så bra avtal som möjligt, säger Martin Linder.

Vad är nästa steg?

Efter jul- och nyårshelgerna sätter förhandlingarna med motparterna inom industrin igång. Unionen fortsätter även att växla krav med motparter i andra branscher. Målet är att träffa avtal senast 31 mars 2023.