Bli Prenumerant

Idag är det vanligt att HR-avdelningen ansvarar för arbetsgivarvarumärket, marknadsavdelningen skapar kampanjer och extern kommunikation och säljavdelningen bygger den personliga relationen med kunden. Spark & Grow tror på att om företag och organisationer i stället utgår ifrån kundens och medarbetarnas resa och samarbetar runt den i alla steg så kommer upplevelsen och resultatet avsevärt förbättras.

Att hitta gnistan
Personal & Ledarskap fick möjlighet att sitta ner och prata med Lovisa Lönnqvist, en av grundarna, för att prata lite mer om det nylanserade bolaget och vi började vårt samtal med höra lite kring hennes karriärresa. 

Efter gymnasiet hamnade Lovisa i musikbranschen som assistent till en svensk artist. Detta gav henne ett bra nätverk och hon gav sig sen in i en välgörenhets start-up. Efter detta började hon jobba med marknadsföring och nästa steg var klivet mot HR-området, som assistent till HR-chefen på Telenor Sverige.

–När jag började på Telenor var HR helt nytt för mig, men min dåvarande chef Siri Sandholt gav mig stort förtroende och insikt i HR:s alla ansvarsområden och även komplexitet. Förtroendet öppnade upp för längtan av att lära mig nytt och så mycket som möjligt. De mjuka värdena så som kultur, medarbetarupplevelser (employee experience) medarbetarengagemang (employee engagement) samt employer brand var de mest “ogreppbara” och stora områdena som väckte en nyfikenhet hos mig. I och med att jag är nyfiken och relationsbyggande i min natur, började jag riva murar mellan avdelningar för att få ihop människor och skapa både kultur samt t.ex. varumärkesbyggande kampanjer och aktiveringar som kunde användas till flera olika målgrupper och områden, vilket gav enormt fina resultat, säger Lovisa Lönnqvist.

Lovia Lönnqvist, grundare Spark & Grow, foto: Alexander Rooth

HR🖤Marknad
Efter några år på Telenor så började Lovisa fundera på nästa steg:

–Jag kände att jag ville göra något nytt, så jag slutade min fasta anställning och startade eget bolag för ett år sedan. Det gick fort väldigt bra med spännande uppdrag och roliga kunder, men jag kände att jag ville mer och fann då Anna Cervin och Therese Bengtsson som precis som jag brinner för människovärde såväl som businessvärde. Tillsammans blev vi Spark & Grow, där vi jobbar med att få ihop helheten av människor, varumärket och affären med ett större perspektiv än vad jag i ett eget bolag skulle kunna åstadkomma säger Lovisa.

Förutom att driva Spark & Grow så är Lovisa också flitigt anlitad som föreläsare och inspiratör för bland annat HR-chefer och HR-nätverk. Många börjar se värdet av att jobba aktivt med sitt arbetsgivarvarumärke och med den befintliga kompetensbrist på marknaden så är området högre upp på agendan än någonsin. Många vill ha hjälp att ta fram ett slagkraftigt EVP (employer value proposition). 

­– När jag får frågan om att skapa ett EVP brukar jag backa bandet och först fråga hur kunden jobbar med arbetsgivarvarumärket idag. Vad har ni för strategiskt employer brand arbete och aktiveringar kopplade mot det arbetet är det som jag vill börja med. Ett EVP är inte en pangprodukt som är en kortsiktig kampanj. Ett äkta, hållbart EVP är ett löfte. Ett arbetsgivarvarumärkeslöfte, som innehåller både förväntningar och krav på arbetsgivaren men också på kandidater och existerande anställda. Alltså vad behöver man inneha eller efterleva för att matcha företaget. Alla vet hur kostsamt felrekryteringar är, så värdet av att faktiskt spegla ett äkta EVP är otroligt viktigt och en del av det strategiska employer brand arbetet, understryker Lovisa. 

Varumärket ska genomsyra hela företaget
För Spark & Grow är det viktigt att varumärkesfrågan lyfts in i lednings- och styrelserummet och de understryker vikten av att alla aspekter av varumärket görs till ett gemensamt ansvar för hela organisationen. Jobbar man på de sättet kan man få den effekt man önskar.

Det är inte bara marknad eller HR som ska äga varumärket, det gör alla i organisationen, Spark & Grow tror på att man skapar företagets bästa business brand om alla jobbar mot samma mål. Det handlar ju till syvende och sist om att säkra organisationens framtida existens och säkra intäkter.

Hur kan det då konkret se ut när alla avdelningar och sektioner av företaget jobbar med branding? Och hur kan det skalas upp till ett bolag med säg 2000+ anställda?

–Det behövs definitivt en förflyttning i branschen där affärsnyttan behöver vara tydlig i ledningen likväl hos de som jobbar operativt. Att bryta murar internt, jobba med kompetensutbyte och skapa gemensamma budgetar i stället för silos. Det finns många vinster med att jobba agilt, om man generaliserar så tenderar marknadsavdelningar att inte vara lika bra på processer som HR. Upplevelsen är däremot marknadsavdelningen bättre på, säger Lovisa.

Lovisa menar på att för att jobba synkat med målen över avdelningar så är de viktigt att företagets vision och strategi är synlig. Målen är nedbrytbara men någonstans finns även synergierna. Kandidatresan och kundresan är egentligen samma resa om man tänker efter, i slutändan är det mottagarens upplevelse det handlar om.

–Vi ser att vi kan förändra flera branscher på en och samma gång bara genom att visa vikten av samverkan, fortsätter Lovisa, som brinner för att engagera människor.

AI ger nya möjligheter
Vi fick även möjlighet att prata kring AI-teknikens snabba framfart och hur automatisering kommer att användas i HR-arbetet med grundaren Anna Cervin.

–Utvecklingen på det här området går verkligen jättefort, med min bakgrund inom automatiserad marknadsföring så ser jag att den tekniska framfarten verkligen möjliggör att marknadsföringen byggs ihop med rekryteringsarbetet, säger Anna Cervin. 

En av de stora vinsterna med AI är att man kan få en så mycket större utväxling. Människan får utrymme att jobba med kvalitativa uppgifter som kräver mänsklig interaktion och tekniken är kompetent att sköta de repetitiva och tidskrävande uppgifterna, exempelvis rapportering.

AI kommer inte ta några jobb, men kommer kunna hjälpa människan på flera punkter såsom att hitta inspiration och göra saker lite fortfarare.

– Vi är inne i tuffa tider nu och det är varken hållbart eller smart att slarva bort potentiella affärer eller talanger på grund av en undermålig upplevelse. Det är av yttersta vikt att hitta gnistan och det unika i varumärket, stärka attraktionskraften och inte minst leverera en upplevelse för mottagaren i alla delar av resan, säger Anna.

– Förändring är en av människans värsta grenar. Det kommer att bli en utmaning för de som håller fast vid det gamla nu när utvecklingen går framåt i rasande tempo på alla fronter. Var nyfiken, testa och våga misslyckas. Väx med uppgiften och ha kul på resan, avslutar Anna.

Kort om Spark & Grow
Sustainable growth of businesses, brands and people

Vår passion ligger i att tillsammans med företag och organisationer identifiera, utveckla och stärka det som är unikt för varumärket. 

Vi har många års erfarenhet av och spetskompetens inom marknadsföring, HR, automation och säljdrivande kommunikation och vi erbjuder både tjänster inom marknadsföring och inom HR.

Målet är att du ska stärka din marknadsposition, skapa en bra arbetsplats och få rätt förutsättningar på plats för att skapa framgång. 

Läs mer på www.sparkgrow.se

Text: Lisette Ferreira Pinho