Bli Prenumerant

1. ”Quiet Quitting”

En stor utmaning som vi kommer fortsätta höra mycket om är ”Quiet Quitting” eller ”tyst nedtrappning”, dvs när personalen bara gör absolut minimum av vad deras arbete kräver. 

–Detta fenomen är egentligen ingen nyhet, de har alltid förekommit men är kanske speciellt vanligt under en lågkonjunktur. De toppresterande talangerna vill gärna växa och under instabila tider finns inte alltid den möjligheten. De kan göra att de tappar motivation och inte ser någon anledning att prestera mer än absolut nödvändigt säger Ross Seychell.

Andra anledningar till ”Quiet Quitting” kan vara att de anställda är missnöjda med sina arbetsuppgifter eller upplever sig ha en för hög arbetsbelastning. Ett sätt att hantera detta är genom samtal där chefen eller arbetsledaren verkligen lyssnar på de anställda och försöker förstå deras situation. Kanske kan en justering av arbetsbelastningen eller andra åtgärder som skapar en bättre balans mellan arbete och privatliv vara en lösning?

Ross berättar vidare att en bra idé för att fånga upp ”Quiet Quitting” är att som ledare vara proaktiv och mäta medarbetarnas upplevelse och engagemang för sitt arbete, exempelvis genom enkäter. På så vis kan man studera värdefull data och få en indikation över de anställdas åsikter.

2: Effektiviteten i verksamheten

En annan del som kommer få större fokus detta år är verksamhetens effektivitet. Företagets produktivitet samt individuella prestationer kommer att få större fokus nästa år. När förutsättningarna för att uppnå målen blir mer utmanande, är det en god idé att undersöka alla möjliga förändringar som kan göras. Det kan exempelvis vara att se över verksamhetens prioriteringar och säkerställa att varje team är förberett för nästa års utmaning. På så vis kan du ligga steget före och se till att verksamheten förblir produktiv och enligt plan år 2023.

–De flesta företag nuförtiden mäter på något sätt effektiviteten på arbetsplatsen. En del avdelningar, som kundservice och försäljning, är såklart enklare att mäta. Det är bra att även se över infrastrukturen, finns de något som håller tillbaka effektiviteten där? För många möten? Används rätt verktyg och ett konsekvent mönster av att mäta, kommer man kunna se över effektiviteten enklare, menar Ross Seychell.

3: Anställa personal med rätt kompetens 

När det ekonomiska läget förändras blir det viktigare att säkerställa rätt personal på rätt plats. Hur kan vi fortsätta ställa rätt krav i takt med att utbudet av tillgänglig kompetens förändras? 

 En av de viktigaste sakerna för att hitta rätt personal är att se till att man riktar sig till och når specifikt den gruppen man vill anställa. Är endast jobbannonser det rätta eller kan kandidaterna nås på event eller andra plattformar?

–De är otroligt viktigt att prata just till de personer som ni vill anställa. En annan sak är att tydligt kommunicera vilka ni är som företag och varumärke. Var uppmärksam på tonen i annonsen och se till att kompetensen ni letar efter också blir tydlig, säger Ross Seychell.

Ett annat sätt att kunna få en uppfattning om kandidatens kunskap och nivå är att genomföra så kallade ”live-tester”. De går ut på att kandidaten ihop med rekryterare och eventuell berörd chef får svara på ett antal frågor och problemlösa ett specifikt case i realtid. Detta ger inte bara en bra indikation på kandidatens tekniska färdigheter utan också på samarbetsförmåga och hur väl personen skulle passa in och komplettera arbetsgruppen.

4: Personalutveckling

Tidigare pratade vi om ”Quiet Quitting” som en av utmaningarna inom HR och att ett av skälen till det är avsaknad för medarbetare att utvecklas och växa. Eftersom det troligtvis inte kommer att finnas lika många möjligheter till befordran eller karriärutveckling för medarbetarna under en lågkonjunktur blir det desto viktigare att fokusera på deras utveckling. 

Men vad är då de mest eftertraktade området eller specifika färdighet som medarbetare vill utvecklas inom?

–De viktigaste för medarbetarna är faktiskt att de upplever sina arbetsuppgifter som meningsfulla. Då 75% av lärandet sker genom att faktiskt göra jobbet så är det viktigt att uppgifterna känns stimulerande i arbetsrollen. Det är också eftertraktat med interpersonella färdigheter, såsom att förbättra sin retorik/tala inför en grupp eller hantera konflikter bättre. En annan sak är att lära sig hur man bättre jobbar med hybrida team och även att kunna hantera data och presentera den, säger Ross Seychell.


 5: Automatisering och data

Just data och automatisering är något som tagit stora kliv framåt den senaste tiden, i alla sektorer och branscher, HR  och People Management inget undantag. Med smartare, effektiva och moderna verktyg kan HR-processer automatiseras och tid frigöras till att fokusera på mätvärden som faktiskt är viktiga för verksamheten.

Har du tillgång till den data du behöver för att verkligen ”känna” din organisation och fatta välgrundade beslut? Se till att du har de insikter som krävs för att förstå trender och förändringar. Gällande Chat-GPT3 och OpenAI så tror Ross att det är något som bara kommer få större betydelse inom HR-sektorn framöver.

–Under 2023 kommer vi att få se mer av den här typen av teknik. De är vanligt att någon kommer in med ny kompetens och introducerar den till resten av teamet. En onboardingprocess kan i nuläget förbättras med automatisering och data och där kan Chat-GPT3 bidra. Tekniken bör kombineras med mänsklig interaktion för bästa resultat. Rent allmänt så är trenden att tekniken och infrastrukturen blir viktigare. Ny teknik som AI kan frigöra tid och funktioner kan utvecklas med andra plattformar.