Bli Prenumerant

Property Passion är affärs- och kommunikationsbyrå för fastighetsbranschen. Strategiskt, kreativt och operativt utvecklar man både sig själva och sina kunder. Syftet är att skapa platser där människor vill vara. Det kan handla om allt från platsidentitet till place branding, property branding, platsaktivering eller om samverkan mellan olika aktörer och produktion. 

Med en så stark tillväxt, vad skulle ni säga är det viktigaste för att behålla och attrahera rätt personal?

–Om jag skulle summera: utrymme och möjlighet att utvecklas, kultur och gemenskap. Ingen människa vill känna att man står still, som chef kan man bygga in utveckling i arbetsbeskrivningen. Vårt arbete är en så stor del av våra liv, därför är det viktigt att ha en öppen, tolerant och vänlig kultur. Vi människor har ett stort behov av gemenskap. Får man inte det på sin arbetsplats kommer man söka sig någon annanstans. Företagskulturen behöver prioriteras och med det möjligheten att kunna vara sig själv, säger Anna Blank.

Det har aldrig varit så tydligt som i mer utmanande tider som nu att många fastighetsbolag och stadsdelar behöver nya tankar, idéer och strategiska partners när det kommer till kommunikation och property- och place branding. Idag skiljer sig Annas bolag gentemot många konkurrenter då man är helt fokuserad på fastighetsbranschen. Vissa uppdrag kan det handla om att attrahera bostadsköpare till ett fastighetsprojekt eller nya hyresgäster till tomma fastigheter, i andra fall om att människor ska få upp ögonen för en helt ny stadsdel. Kunderna är allt från stora bygg- och fastighetsbolag till proptech-bolag, arkitektbyråer och kommuner. 

Några av de som bolaget arbetar med är Castellum, Stena Fastigheter, Ikano Bostad, Genova och Nacka kommun. De senaste åren har man även haft stora uppdrag för stadsutvecklingsprojekt såsom Ursvik i Sundbyberg och Norrtälje Hamn. Aktuellt just nu är ett stort uppdrag i Kista, där fem stora kommersiella fastighetsbolag gått ihop i ett AB. I det projektet sköter Property Passion allt som berör kommunikation och marknadsföring. I Kungens kurva har man också tagit fram identitet och namn på en hel stadsdel – Victoria.

Idén till Property Passion uppstod ur drivkraften att gå från anställd projektledare på byrå med många fastighetskunder, till att vara med och äga hela affären. Från början var Annas idé att frilansa, men snabbt växte uppdragen och när hon vann upphandlingen för stadsdelen Ursvik, blev det dags att börja bygga byrå. 

–Glädjen ligger i att få utveckla bolaget, dess kunder och människorna med det. Att få jobba med de platser vi bor på, där människor ska jobba och leva. Det ger så mycket energi att få vara med och förändra en plats, säger Anna Blank.

–Vilka är ditt tips för projektledare som vill ta klivet till att frilansa?

Våga pröva! Våga sälja! Som projektledare är man kanske inte helt bekväm eller van att sälja in sig själv och sina tjänster. Ett tips är att fråga sin nuvarande arbetsgivare om de kan bli första kunden.

Anna påpekar även att det är viktigt att våga ta hjälp när det kommer till ekonomin: 

–Se till att alltid ha bra ekonomisk rådgivning till hands och ta hjälp tidigt. Starta AB direkt och inte enskild firma. Det ger dig mer kontroll över intäkter och du kan lägga upp planering som du vill, utan att pengar går till tredje part. Vill du däremot ha hjälp i början så är exempelvis Frilans Finans ett alternativ. Men, ett tips är verkligen att så fort som möjligt starta aktiebolag.

Vidare tipsar Anna att skala upp organiskt med betalda uppdrag samt lägga tid på försäljningen. Vilka tjänster kan du som projektledare erbjuda och hur säljer du in dem? En genomtänkt marknadsföring är en sak men att kunna sälja in sig själv och sina tjänster är av stor betydelse. Det första erbjudandet eller tjänsten som du säljer in är sällan det som levereras. Mycket utvecklas i kontakt med kunder och ett generellt tips för erbjudandet är att nischa sig. När ditt erbjudande är tydligt och det framgår vad din styrka är blir det enklare att sälja in.
–Det är också väl värt att inleda samarbeten tills du har kassan att anställa egen personal. Lägga tid på nätverk och kontakter. Det ger mig alltid mycket personligen. Ställ mycket frågor och var nyfiken. 

Framgången låter inte vänta på sig

Framgången för Property Passion är tydlig. Jämte fastighetsprojekt lägger man också tid på att hålla i utbildningar i property- and place branding. På kort tid efter pandemin har bolaget blivit en stark spelare i fastighetsbranschen. År 2021 omsatte man åtta miljoner och 2022 stängde man nu på 16 miljoner, detta med fem anställda. Målet framåt är att växa med fler uppdrag, bland annat handelsplatser där Anna Blank ser ett stort behov. Hon blickar även på spännande områden där det händer mycket så som i Norrland, men även Skåneregionen med närheten till Danmark. Omsättningsmässigt är ambitionen att hålla samma nivå genom lågkonjunkturen och sedan ta ett rejält kliv när marknaden ljusnar. Då blickar Anna även utanför Sverige, där Spanien är en spännande marknad hon håller ögonen på.

–Vilka trender ser ni just nu och vad tror ni blir viktigt att fokusera på framåt?

Både i kommunikationsbranschen och fastighetsbranschen händer det mycket. Vi ser att AI-tjänsterna förändrar och effektiviserar flera moment, vissa delar snabbare än andra. Fokuset nu för branschen ligger på att utforska alla möjligheter som finns och landa i dem. Man behöver lista ut vem man ska lyssna på. Varje företagsledare bör själv testa den AI-teknik som finns och sedan applicera den på företaget, säger Anna Blank.

Trenden inom fastighetsbranschen blir fortsatt den om kontorets nya roll. Men hur kommer vi använda våra arbetsplatser framgent? 

–Många hyresgäster sitter fast i långa avtal, så mycket kommer kunna ske när de löper ut. Det är tydligt att fastighetsägarnas roll också har och kommer förändras. Det kommer handla mer om att erbjuda yta som tjänst istället för att bara hyra ut kvadratmeter. Vad erbjuder ytan som säljs? Och fastighetsägaren kommer även att gå utanför fastigheten och miljön och området runt kontoret spelar en större roll.

Text: Lisette Ferreira Pinho