Bli Prenumerant

Följande text (inkl ingress) är en krönika av Marco Checchi, partner och medgrundare på Studio Stockholm Arkitektur

Kontorsmarknaden har länge varit stark, driven av en positiv konjunktur där många företag satsat på tillväxt. Ambitiösa expansionsplaner har gått hand i hand med påkostade lokaler och inventarier, och vi ser redan nu att många företag sitter med kontrakt för större ytor än vad som verkligen behövs. På tröskeln till en lågkonjunktur kommer allt fler bolag tvingas se över sin kostnadskostym, inte sällan med varsel eller i alla fall omorganisation till följd, och frågan är vad kontorets funktion bör, och kan, vara i en delvis ny ekonomi.

Självklart varierar svaret beroende på företag, men det finns några kritiska utgångspunkter som kan vara bra att tänka på tidigt och använda som riktlinjer för strategiska beslut:

1. Kärnverksamhet som ledstjärna
Var resultatorienterad och se kontoret som ett arbetsverktyg. Fundera över vad som skaffar mervärde i kontorsmiljön och våga omvärdera tidigare beslut som inte stödjer er kärnverksamhet. Det handlar inte om att minska alla kostnader – tvärtom är det viktigt att tänka på inspirerande ytor, rum för samarbete, fokuserat arbete eller andra grundläggande funktioner. Även mer kulturbärande aspekter kan vara motiverat – men investeringar bör föregås av en analys av vad som faktiskt stödjer verksamheten.

2. Anpassa till en ny arbetsmarknad
De senaste åren, och med sin peak under pandemin, har vi kunnat se en arbetsmarknad som utformats på arbetstagarens villkor och där innovativa Employer Branding-insatser avlöst varandra i jakten på talang. En ekonomisk nedgång kan förskjuta denna balans något, och erbjuder en möjlighet för arbetsgivare att återta taktpinnen. Ta vara på denna förändring och för en öppen dialog om vilka arbetssätt, förväntningar och miljöer som främjar verksamhetens framgång.

3. Överväg flexibla lösningar i god tid
Många bolag riskerar snart att sitta fast med för stora kontorslokaler, och att i förväg fundera på hur man hanterar överflödig yta kan ge en betydande konkurrensfördel. För den lösningsorienterade finns flera alternativ att utforska, såsom att hyra ut delar av lokalen, samarbeta med andra företag eller använda leasingupplägg för inventarier. Vi har redan börjat se ett ökat antal lediga lokaler, inte minst i Stockholmsområdet, och att agera proaktivt kommer bli nyckeln till smidig anpassning och bättre resultat i en föränderlig marknadssituation.


Självklart innebär lågkonjunktur nya utmaningar för många verksamheter och deras affär. Men, för de som väljer att omvandla kontoret till en integrerad del av lösningen så finns det stora möjligheter. Att snabbt anpassa sina kostnader ger möjlighet att prioritera det som ger mervärde till medarbetarna, och genom att optimera arbetsmiljön kan företag inte bara överleva utan också växa, även under ekonomiskt utmanande tider.