Bli Prenumerant

– I grund och botten innebär detta att anställda som arbetar med marknadsföring, försäljning och service nu har mer tid att arbeta med komplexa arbeten. Detta då AI gör det möjligt att ersätta tråkiga och överflödiga uppgifter med kreativitet och innovation, säger Pernilla Jungåker som är marknadsansvarig för Hubspot i Norden och Benelux-regionen.

Timmar som idag går åt till att skriva e-postmeddelanden, skapa marknadsföringsrapporter, koda och mycket annat kommer att ersättas av en möjlighet till att ta fram nya strategier och starkare webb- eller produktupplevelser för kunden.

Förstå kunder och nyttja din data
Många små och medelstora företag försöker idag hitta nya sätt att få kontakt med just sina kunder i en hybridvärld och förlitar sig på lösningar som inte alltid använder sig av företagens befintliga kunddata på ett effektivt sätt.

– AI är en av de mest övertygande lösningarna när det gäller att förstå våra kunder. AI kan hjälpa att samla data från olika källor och få fram unika insikter om de kunder som du annars kanske skulle ha missat, förklarar Pernilla Jungåker.

Apropå data – en av de mest tidskrävande aspekterna av en chefs arbete är att ta fram rätt information baserat på data. Det kan ta timmar för en VD, analytiker eller marknadsförare att analysera sin egen kunddata och få fram meningsfulla insikter, vilket ger mindre tid att faktiskt använda dem för att fatta viktiga beslut. För att inte tala om att en manuell dataanalysprocess i sig är känslig för mänskliga fel.

– Prediktiv analys är en metod som använder avancerade algoritmer och statistiska tekniker för att analysera stora mängder data och göra precisa förutsägelser om framtida trender eller beteenden. Det är ett kraftfullt verktyg som kan hjälpa till att effektivisera och förbättra analysprocesser, säger Pernilla Jungåker.

Minskade kostnader, ökad effektivitet

I dagens svåra ekonomiska klimat måste man som företagsledare göra mer med mindre resurser. Det finns otaliga sätt som AI kan hjälpa ett företag att spara pengar. Enligt undersökningen från Hubspot har redan 28 procent av företagsledarna i undersökningen använt sig av AI för att minska sina kostnader.
– Tekniken hjälper till att automatisera tidskrävande manuella uppgifter. Många kundtjänstmedarbetare måste till exempel ägna mycket tid åt att svara på återkommande frågor. Genom att utnyttja AI kan du automatisera svaren på vanliga frågor, förklarar Pernilla Jungåker.

Dessutom kan man som företag utnyttja AI för förebyggande underhåll. Driver du eller arbetar du på ett företag som använder mycket utrustning eller maskiner? AI kan hjälpa företag att förutsäga utrustningsfel så att du kan planera underhåll före ett haveri och minimera reparationskostnaderna. Har du problem med lagerfrågor? AI kan hjälpa till att förutsäga när eller om lagret blir för högt eller för lågt för att förhindra överdrivna lagringskostnader eller annat slöseri i verksamheten.

– I slutändan kommer AI att förbättra effektiviteten i hela verksamheten – samtidigt som den förbättrar kundupplevelsen. I genomsnitt sparar AI redan 2,5 timmar per dag för en genomsnittlig anställd, berättar Pernilla Jungåker.

Anställda med kunskap inom AI
Detta innebär också att företagen måste rekrytera anställda som är särskilt utbildade i artificiell intelligens.
– På Google Trends har jobbtermen ”prompt engineer” – som praktiskt taget inte existerade i början av 2023 – ökat snabbt. Vår AI-undersökning visade att 66 procent av företagsledarna redan har anställt en ny medarbetare som ska hjälpa till med att nyttja och implementera AI. Denna siffra kommer bara att öka, förklarar Pernilla Jungåker.

På Hubspot har man skapat särskilda arbetsgrupper på olika avdelningar med det specifika syftet att identifiera hur företaget ska implementera AI i sina nuvarande processer i hela organisationen.
– Andra företag kommer att göra samma sak – antingen identifiera interna medarbetare som kan fokusera på AI för deras verksamhet, eller anställa nya AI-experter eller konsulter för att fylla det behovet.

Upptäcka bedrägerier och skapa nya produkter
En annan fördel med AI är att det kommer att göra det lättare för företag av alla storlekar att upptäcka bedrägerier. År 2023 kommer företag i allt högre grad att använda AI-verktyg för att upptäcka och avskräcka från bedräglig verksamhet. AI kan peka på anomalier i data, till exempel ovanligt utgiftsbeteende, vilket hjälper dina anställda att identifiera potentiella bedragare. 
I framtiden kommer vi också se företagsledare använda sig av AI-funktioner för att upptäcka och ta fram nya produktmöjligheter.

– Utvecklare kan till exempel använda AI-verktyg för att sålla igenom feedback eller andra datakällor som rör produktanvändning. Detta för att avgöra vilka funktioner de bör förbättra i en befintlig produkt, eller upptäcka nya produktidéer baserat på luckor i deras utbud. AI kan påskynda produktutvecklingsprocessen och snabbt tillhandahålla olika designalternativ, så att man enkelt kan identifiera det mest lovande alternativet och iterera i realtid, säger Pernilla Jungåker. 
Summa summarum. AI är redo att förändra praktiskt taget alla branscher. Men det är inget vi behöver vara rädda för, menar Pernilla Jungåker. 


– Nyckeln till långsiktig tillväxt och framgång är att snabbt utvecklas med AI och acceptera att tekniken är här för att stanna. I dessa tidiga skeden av AI-utveckling behöver du som anställd förbli fokuserad på dina viktigaste prioriteringar, och ta reda på hur du kan få ut det mesta av AI.