Bli Prenumerant

Företagets slogan ”the power of together” beskriver hur de arbetar med människor i företaget. Förtroende är inget som behöver förtjänas, utan varje medarbetare ska ha resurser tillgängliga som behövs för att kunna utvecklas och prestera på önskad nivå. Utveckling är inte en förmån, utan en förväntan hos de anställda. Mentimeter jobbar efter fem värdeord som de aktivt inkorporerar i det mesta de gör, såsom i rekryteringsarbete och vid utvärderingar. 

Att inkludera alla
Med ett inkluderande sätt att fatta beslut finns det utrymme för psykologisk trygghet och gör den anställda säker och bekväm i att vara sin bästa person på jobbet. Det uppmuntras starkt för den anställda att göra sin röst hörd, bland annat genom enkäter, Produkt Mentimeter som ett exempel. Det är också viktigt för bolaget att det finns en transparens, exempelvis genom all-hands meeting med exempelvis VD, där de anställda får ställa öppna frågor direkt till ledningen. 

Jobba smart
Att veta när man ska excellera och när good-enough faktiskt är bra nog. Ibland behöver man veta när det  är dags att prioritera, istället för att enbart fokusera på ett perfekt, fulländat resultat.

Ha ett konsulttänk
Oavsett om det rör sig om intern hantering av stakeholders eller interaktion med kollegor så är det viktigt att behandla dina kollegor som du skulle behandla dina kunder. Pålitlighet gör team effektiva och framgångsrika.

Var ödmjuk
Mentimeter tror starkt på att försöka förstå sammanhanget och att inte avfärda tidigare lösningar utan vara ödmjuk för tidigare kollegors arbete. Det finns ett värde att bygga på tidigare insatser, och att se det interpersonella värdet i arbetsgruppen.

Ha kul
Det är viktigt att hitta tid att ha roligt på, när vi spenderar så stor del av vår tid på jobbet. Att ta med hela sig själv till jobbet och visa sin personlighet helt enkelt. På Mentimeter har de en stickklubb, pokerkvällar och det är viktigt att det blir organiskt från de anställdas egna initiativ, på gräsrotsnivå. Då blir det genuint. Genomsnittlig ålder på Mentimeter är 32 år så det är en något yngre yrkesgrupp, vilket till viss del kan avspegla sig i det sociala engagemanget.

Kultur på arbetsplatsen är det vardagliga och organiska

För att bygga kultur mitt i en lågkonjunktur så tror Mentimeter på att fokusera på det som är relevant och organiskt. Kulturen på ett företag är vardagsrummet, det vardagliga, det som sker dag-till-dag snarare än något som HR behöver arrangera. När kulturen blir organisk så blir det lättare för de anställda att ta med hela sig själv till jobbet, även den mer personliga sidan av sig själv.

–Ibland finns det en föreställning att man behöver vara en perfekt anställd för att hålla måttet men det är inte Mentis sätt att jobba på. Vi tror på att brister är något man kan jobba med och flera av oss i People & Culture teamet har en bakgrund i positiv psykologi, med fokus på vad som gör människor glada och får dem att blomstra. Vi tror på mångfald och att människor gör sitt bästa när de är sig själva och inte låtsas vara någon annan framför exempelvis sin chef, säger Chris Giebe.

Viktigt att alla ges möjligheten att bidra vid möten

Mentimeter ser ett stort värde i att möjliggöra för alla anställda att aktivt delta och kunna ge sin input vid exempelvis möten och workshops. Intressanta och engagerande möten är också något av en grundpelare för Mentimeter och till större presentationer och town-halls använder de sig stundtals av en moderator. Ibland bjuder de in en kund att hålla en presentation eller en gästföreläsare för ett specifikt ämne. Mentimeters egna programvara fungerar bra även vid mindre möten och speciellt för att skapa bra möjligheter för samtliga deltagare att ge sin input vid hybrida möten.

Den autentiska medarbetarupplevelsen

En sak som utmärkt Mentimeter tidigare är deras initiativ att arrangera en festival där de anställda kan bjuda med sin familj och vänner. Jag frågar Chris Giebe om hans tips för de företag som skulle vilja arrangera festival. Hur gör man den till en succé?

–Det kommer självklart att krävas resurser för en sådan festival och ett team som verkligen fokuserar på medarbetarupplevelsen. Mitt råd i det är att verkligen vara autentisk, för oss fungerar det att ha en festival eftersom vi har en kultur där de anställda verkligen känner att de kan bidra med alla delar av sig själv, säger Chris Giebe.

Lite samma tänk ligger som bakgrund till traditionen av att en gång per år flytta hela bolaget utomlands. Idéen till detta kom till när företaget var mycket mindre än vad det är idag, men grundtanken bakom det är samma. Mentimeter tror på kraften av tillsammans, och att det finns ett oerhört värde i att lära känna sina kollegor och även de som inte är närmaste kollegor. Och vad skulle kunna vara ett bättre sätt att göra det på än att resa ihop? Dela nya upplevelser och samtidigt lämna ett mörkt och kallt Sverige för en tid. Genom att bryta rutiner och dela nya erfarenheter kan kreativiteten spira och nya idéer växa fram. 

Jobba smart med AI

När det kommer till digitalisering med automatisering och AI i spetsen så finns det flera exempel på hur detta kan användas vid exempelvis rekrytering. Det kan fungera som ett kreativt bollplank och som ett verktyg för att kickstarta idéer:

–I vår rekryteringsprocess så ingår det ibland att vi ber kandidaten genomföra ett case. Då kan man såklart fråga sig; hur man säkerställer att det inte är exempelvis Chat GPT som arbetat fram det? Samtidigt är det ju önskvärt att jobba smartare och att kunna skala upp sig själv och hitta nya sätt att automatisera arbetet. Kan våra anställda göra sitt arbete snabbare så förväntar vi oss att de gör det. AI kan vara ett utmärkt redskap för att boosta kreativitet, avslutar Chris Giebe.

Text: Lisette Ferreira Pinho