Bli Prenumerant

För att säkerställa ett bra arbetsklimat och ge sina anställda bästa möjliga förutsättningarna att lyckas i sitt arbete, gäller det att som ledare skapa lösningar som gör det möjligt för alla i teamet att kunna delta på lika villkor. I många fall kan det vara en önskan som chef att samla teamet inte bara i ett teams-samtal utan faktiskt fysiskt för en workshop etc. I sådana här lägen kan det vara värdefullt att se till att ens personal verkligen vet varför de ska komma in till kontoret, inte bara att deras närvaro är önskad för sakens skull.

Skapa ett värde i att vara på kontoret

Likt många andra företag inom samma bransch har Insight Competence märkt av ett tydligt skifte i arbetsmarknaden bara det senaste halvåret, med en ökad betydelse att som chef tydligt kunna visa anledningen bakom remote, hybrid eller office-first approach. Förväntan över vad man kan erbjuda skiljer sig till ganska stor del beroende på vad det är för arbetsplats eller roll. Alla medarbetare är olika och alla vill inte vara på ett kontor fem dagar i veckan.

Maria Bergholtz, grundare och vd Insight Competence

–Är man arbetsgivare så krävs det att man skapar ett värde i att komma tillbaka till kontoret och framförallt att man förklarar varför de ska komma tillbaka. Att de förstår att det inte handlar om micro management, utan att det man vill åt är att skapa kultur, öka teamkänslan och att det ska vara kul att vara på kontoret. Vill ni ha tillbaka de anställda på kontoret, se till att skapa en attraktiv arbetsplats med mervärde, menar Maria Bergholtz. 

Gällande trender framåt så tror Maria Bergholtz mycket på konsultösningar, och att man är villig som chef att våga se flexibelt på sin organisation. 

–Bara för att en projektledare slutar så är det inte säkert att det är en ny projektledare ni behöver. Finns det ett större behov av att omvärdera hela arbetsprocessen? Kanske är det en konsult med rätt kompetens i något annat område som behövs i en snabbrörlig lågkonjunktur? 

Det pratas ofta om ett agilt arbetssätt och det är något som Maria Bergholtz tror kommer att få en större betydelse, i samarbete med en öppenhet för innovation och flexibla lösningar.

Vad gör dig till en attraktiv arbetsgivare?

Det är ingen hemlighet att det viktigaste som finns för att behålla och engagera sin personal är ett bra ledarskap och en hälsosam företagskultur. Det kan exempelvis vara att ha ett bra erbjudande för de anställda, i form av förmåner och utvecklingsmöjligheter. Idag ser vi fler arbetsannonser där arbetsgivaren startar med att skapa ett intresse hos den sökande. Detta genom att inleda med en tydlig beskrivning av vad arbetsplatsen kan erbjuda sina anställda och varför de skall välja just dem som arbetsgivare, i stället för att först lyfta fram vad som önskas och krävs av sökande.

Vad är då viktigt för de anställda för att de ska trivas, eller ens bli intresserad att söka en tjänst?


–Under mina år i branschen har jag sett ett skifte. För ungefär sex-sju år sedan var stimulerande arbetsuppgifter något som var högt eftertraktat hos kandidaterna. Nu ser man mer och mer att många verkligen värderar ett bra ledarskap. Helt säkert är det här en reflektion på att efterfrågan av det här har ökat över lag på arbetsmarknaden, säger Maria Bergholtz.

Att rekrytera ledare är enligt Maria det roligaste men också de svåraste. Många önskar bli chef för att få möjlighet att påverka och bestämma medan det viktigaste i chefskapet trots allt är att leda människor. Medarbetarna är nyckeln till företagets framgång. 

–Större delen av min arbetsvecka går ut på att coacha mina anställda.  Allt går i slutändan tillbaka till dem, har jag inga nöjda medarbetare har jag inga nöjda kunder, och har jag inga nöjda kunder har jag inga nöjda konsulter. Oftast är det inte så mycket som krävs. Uppmuntran samt god och vänlig kommunikation är ett måste säger, Maria Bergholtz.

Viktigt för ledarskapet att skaffa sig en förståelse för AI

När det kommer till AI inom rekrytering så tror Maria att det är ett ämne där det krävs att varje ledare på en rekryteringsbyrå sätter sig in i det för att skapa sig en förståelse och kunna jobba med det på bästa sätt. 

–Att hitta talanger som är öppna för det nya blir också viktigt för att kunna ställa om. Det finns dock flera nyanser i det och inget är svart och vitt. Allt kan inte automatiseras då flera element i rekryteringen trots allt handlar om personkemi, som kan vara svårt att plocka upp enbart tekniskt. Möjligheten att automatisera och hitta AI-lösningar för hur vi hittar kompetensen och matchar talang med behov hos arbetsgivare är absolut en stor fördel i en rekryteringsprocess. Men att automatisera bort det mänskliga elementet i form av att kandidaten och arbetsgivaren också måste passa ihop vad gäller värderingar, prioriteringar, utvecklingsmål och ren kemi går inte. Kandidat och rekryterarande chef måste också kunna matchas ihop, inte bara kompetens och erfarenhet, avslutar Maria Bergholtz. 

Text: Lisette Ferreira Pinho