Bli Prenumerant

Hur har ni jobbat med mångfald och inkludering?

– Vi brukar säga att mångfald och inkludering ligger i vårt DNA, vi jobbar nog med det varje dag utan att vi tänker på det. Med det sagt har vi också många konkreta initiativ som vi jobbar kontinuerligt med, dels på koncernnivå och inom det egna bolaget. Inom Axfood har vi exempelvis ett koncerngemensamt forum med fokus på mångfald och inkludering. I forumet delar vi erfarenheter med andra bolag inom koncernen, samt jobbar tillsammans med frågorna, säger Charlotte och fortsätter:

– På uppdrag av Axel Johnson genomfördes även i höstas en inkluderingsmätning, vilket gjordes i koncernens samtliga bolag. Mångfald och inkludering är alltså en viktig fråga som genomsyrar hela vår verksamhet, från ägare till individuella bolag. Vi ser även vårt inkluderingsarbete som ständigt pågående, vi försöker alltid testa nya saker och tänka i nya banor. Det är just därför det är så viktigt för oss att vara med på den stundande Jobbfestivalen.

För att skapa en arbetsplats som verkligen känns inkluderande menar Charlotte att man hela tiden måste jobba med frågorna. Det är viktigt att visa att man menar allvar, och att driva konkreta initiativ som leder till verklig förändring.

– Den här frågan kan inte drivas av bara en person. Alla måste engagera sig och jobba med det här för att man ska kunna nå målen. Man kan säga att det är vi som plockar fram förutsättningar och riktlinjer, men det är inte vi som ska ha berömmet. Det är ju våra butikschefer och butiksmedarbetare som gör det viktiga jobbet varje dag på sina arbetsplatser. Vi är verkligen så otroligt tacksamma för att vi har så engagerade medarbetare som lägger ner så mycket tid och energi på att driva initiativen framåt.

Flera olika samarbeten

En av åtgärderna för att öka inkluderingen inom Hemköpskedjan är genom de samarbeten som finns med olika aktörer. Angelica berättar mer:

– Ute i butikerna finns det redan många aktiviteter som syftar till mångfald och inkludering, men från centralt håll försöker vi hela tiden hitta nya aktiviteter för att bli ännu bättre. Ett av dessa initiativ är våra samarbeten, där vi bland har påbörjat ett samarbete med mångfaldssbyrån, som hjälper nyanlända att få ett första jobb, och kompetenskompassen, som arbetar med yrkesintroduktion för teckenspråkiga, säger hon.

Angelica lyfter även chansen att avancera inom företaget som en stor del av inkluderingarbetet.

– Det första jobbet kan vara det svåraste att få, men hos oss finns det goda möjligheter att inte bara få ett jobb utan även möjligheter att jobba sig upp inom bolaget och koncernen, och det tycker vi är viktigt. Hos oss kan du växa!

Det är tydligt att mångfald och inkludering är en nyckelfråga för Hemköpskedjan, och målsättningen är att det ska visa sig på flera sätt.

– Det ska märkas både i butikernas sortiment och bland våra medarbetare att vi står och verkar för mångfald och inkludering. Inom Hemköp har vi alla olika erfarenheter och bakgrunder – men samma passion för mat och människor, avslutar Charlotte.