Bli Prenumerant

Samtidigt som våra inköp och transaktioner mer och mer sker dag för dag och on-demand, har utbetalningen av lön inte följt efter med samma flexibilitet. Forskning har visat att detta kan bidra till ekonomisk stress. Lång väntan på nästa lön och att inte fullt vara i kontroll själv kan också på sikt påverka den kognitiva förmågan som i sin tur kan påverka prestationen på jobbet negativt.

–Vi har upplevt att lönekonstruktionen som den har sett ut idag inte har varit tillräckligt relevant för vare sig arbetsgivare eller anställda. Företagen har sin likviditet att ta hänsyn till och befintliga system och processer möjliggör oftast bara en lönekörning per månad. Anställda har svårt att planera sin ekonomi, med räkningar som kanske ligger långt från lönedatumet. Utmaningen hos arbetstagaren kan bli att motivationen minskar när belöningen ligger flera veckor fram i tiden eller till och med nästa månad, säger Andreas Hallingström, grundare och VD på Cappy.

Cappys system kan användas inom en mängd olika branscher, med stöd för alla olika löne- och anställningsformer. Tjänsten har blivit populär på arbetsplatser inom hotell & restaurang, café, retail, dagligvaruhandeln, bemanning, lager, logistik och sjukvård för att nämna några.

Vilket gensvar har ni hittills fått från kunder?

–Gensvaret har varit otroligt positivt, både från kunder och medarbetare. Arbetsgivare upplever det som ett strategiskt verktyg, med möjlighet att nyttja lön som en del i att stärka medarbetarerbjudandet. Det blir attraktivt för de anställda att kunna få tillgång till lönen direkt, när de t.ex. tar ett pass med kort varsel. I ett kundcase vi gjorde med ett större bemanningsbolag såg vi både en ökning i arbetad tid per medarbetare, och att frånvaron minskade med 29% efter införande av Cappy. Flexibel lön har nu blivit något som de anställda själva börjar fråga efter, när de kommer till en ny arbetsplats, säger Andreas Hallingström.

Andreas lyfter också fram att privatekonomi och pengar är lite tabubelagt och inget som pratas högt om. Det kan vara obekvämt att be sin chef om att få intjänad lön utbetald tidigare, men med Cappy kan den anställde själv välja när de vill ta ut av sin intjänade lön utan att det behöver gå via chefen. 

Vilka trender ser ni framåt i branschen?
–Flexibel lön har varit lite av en trend men har nu blivit en bestående förändring. Vi kan se att företag som väljer att införa detta har lättare att rekrytera, så mycket som upp till 30% snabbare. Därtill säger ca 80 % av medarbetare att de är mer villiga att byta till en arbetsgivare som erbjuder flexibel tillgång till intjänad lön. Alla användare tar dock inte ut av sin intjänade lön, men det är en trygghet att veta att man kan om man skulle behöva, plus att Cappys app ger en smidig överblick där användaren enkelt kan se sin lön växa i takt med att den tjänas in, säger Andreas Hallingström.

Text: Lisette Ferreira Pinho