Bli Prenumerant

Lotta lyfter fram att arbetsmiljön och det psykosociala klimatet på arbetsplatsen också är något som rekryterare bör ta ett ansvar över när de rekryterar. 

–Vi behöver fundera på vad som händer i ett team när utanförskap eller kränkningar uppstår i samband med att en ny kollega börjar? Vi som rekryterare har ett ansvar att se till att arbetsgivaren har sunda värderingar innan processen sätts igång. Det finns en kultur av slit och släng i rekryteringsbranschen, delvis för att vem som helst kan kalla sig för rekryterare och delvis för att det är lätta pengar att tjäna, men främst beror det på att okunskapen är stor. Tusentals människor går till en osund arbetsmiljö varje dag och till viss del handlar det om slarv i rekryteringsprocessen, påpekar Lotta Vikström.

Viktigt att säkerställa kompetensen i rekryteringsyrket

Något som är viktigt för arbetsgivare såväl som kandidaterna är att det finns en kompetens och kunskap hos de som bedriver rekrytering både internt och externt.

–Rekryteringsbranschen behöver generellt sett städas upp, det förekommer en hel del slarvigt genomförda processer och många gånger handlar det helt enkelt om okunskap. Det är också väldigt vanligt att rekryterare fokuserar på vad kandidaten har gjort historiskt istället för att fokusera på vad kandidaten vill framåt vilket jag anser är helt fel. 

Rekrytering är en kombination mellan grovarbete och ett hantverk. Det krävs ett dedikerat grovarbete för att hitta rätt kandidater och det krävs ett respektfullt och ödmjukt hanterande av kandidaterna som sökt den aktuella tjänsten. Rekrytering handlar om motivation, engagemang, tillit, vilja att lära och vilja att utvecklas framåt. 

Med den här kursen vill vi bidra till en ny standard och norm för rekryteringsbranschen. Den ska fungera som en kvalitetsstämpel, säger Lotta Vikström.

Hur är den upplagd?

– Den kommer att vara fysisk på plats i Stockholm med tre utbildningstillfällen, 14, 21 och 28 november. Vi  kommer att gå igenom grunderna i rekrytering, vad är rekrytering och för vem? Hur jobbar man med behovsanalysen och hur ska man tänka när man gör sitt urval? Hur säkerställer man kandidatens kompetens? Vi kommer även att gå igenom den viktiga dokumentationen och den superviktiga återkopplingen och uppföljningen som det så ofta slarvas med, säger Lotta Vikström

Det låter verkligen toppen! Vilka förväntningar har du på kursstarten?

–Att få möta alla deltagarna, alla diskussioner och dialoger. Att vi kan få lära av varandra och få chansen att skapa status i en yrkesroll som tyvärr har fått en lågstatus-stämpel på grund av okunskap. Jag vet att de allra flesta vill göra ett bra jobb men när man inte har fått förutsättningarna för att lyckas, så blir det lätt slarv. Jag ser fram emot att få skapa kunskap och trygghet i en yrkesroll som är oerhört viktig. 

Många, speciellt yngre, som jobbar med rekrytering, fortsätter Lotta, vänder sig till andra yrkesroller och det är otroligt synd för det är ett väldigt givande och roligt jobb. Men jag blir inte heller förvånad när många oerfarna rekryterare dagligen hamnar i situationer som är svåra att hantera. Rekrytering handlar inte bara om att hitta rätt kandidater, det handlar även om att vara duktig i kommunikation både i tal och skrift. 

Och just kommunikation är en del av denna utbildning som Rekryteringsbolagen tillsammans med Lotta Vikström vill kunna hjälpa till att kunskapsförmedla och rusta morgondagens rekryterare med. 

Certifiering kan skydda branschen mot oseriösa aktörer

Vi ska inte glömma att det finns fantastiskt många duktiga rekryterare men också många som missköter sin roll och det har lagt en skugga över hela branschen. Med den här kursen önskar Lotta bidra till en trygghet hos de som ska rekrytera. Är man osäker gör man inte ett bra jobb, men med rätt kunskap och verktyg kan vi ge både yrkesrollen och branschen ett rejält lyft:

–Ambitionen i det stora hela är att det ska bli ett krav att vara certifierad för att överhuvudtaget få genomföra en rekryteringsprocess. Med ett sådant krav så blir det svårare för oseriösa aktörer att förstöra för de som är seriösa och duktiga, förklarar Lotta Vikström. 

Hon avslutar med att säga att hon hoppas och tror att kursen kommer att bli rolig och lämna deltagarna med en vitaminboost och en ny motivation och drivkraft för sitt yrke.

Kursdagar för grundutbildning Rekryterare:

14 November
21 November
28 November

Här hittar du mer information om utbildningen:
https://www.rekryteringsbolagen.se/grundkurs-i-rekrytering/