Bli Prenumerant

Essitys varumärke Tork har låtit Sifo undersöka dels vad svenska kvinnor har för erfarenheter och attityder kopplade till mensfrågor på arbetsplatsen, dels hur HR-ansvariga själva ser på frågor kopplade till mens.  

Resultatet visar att 15 procent av alla anställda kvinnor mellan 18-55 år inte kan eller vågar prata öppet om mens och menshälsa på sin arbetsplats. Var femte kvinna mellan 18-29 år har även varit sjukskriven på grund av mensrelaterade problem och en av tio kvinnor i den åldersgruppen har sett eller hört kollegor bli diskriminerade av anledningar kopplade till mens. Detta kan jämföras med att bara var tionde HR-ansvarig uppger att de har haft medarbetare som sjukskrivit sig av mensrelaterade skäl och knappt någon uppger att de har sett eller hört anställda bli diskriminerade av mensrelaterade anledningar. 

  • Det är oroande att så många kvinnor inte känner att de kan prata om mens på sin arbetsplats och att HR ofta missar diskriminering och sjukskrivning kopplat till mens. Det visar på behovet av att ta mensfrågor på allvar och att arbetsgivare behöver göra mer för att kvinnor ska känna sig trygga och stöttade även i frågor som rör mens, säger Rebecca Wendel, Varumärkeschef Tork Norden på Essity. 

Åtta av tio kvinnor anser att det är viktigt att ledningen/HR har en god förståelse för hur menstruationsrelaterade problem kan påverka kvinnors välbefinnande och arbetsförmåga, men bara knappt hälften anser att ledningen/HR på den egna arbetsplatsen lever upp till dessa förväntningar. Betydligt fler – åtta av tio– HR-ansvariga anser dock att de har en god förståelse för mensrelaterade problem och hur det kan påverka kvinnliga anställda.  

Tre av tio i åldersgruppen 18-29 år är missnöjda med deras arbetsplats insatser kring menshälsa, jämfört med nära två av tio i åldersgruppen 40-55 år. Samtidigt uppger endast en av tio HR-ansvariga att de inte är nöjda med arbetsplatsens insatser kring menshälsa.  

Gratis mensskydd på arbetsplatsen viktigast för yngre  
Tillgång till gratis mensskydd så som bindor, tamponger och trosskydd är särskilt viktigt för den yngre målgruppen: sex av tio kvinnor mellan 18-29 år anser att det är viktigt eller mycket viktigt att arbetsgivaren tillhandahåller detta. Fyra av tio i åldersgruppen 30-39 år och tre av tio i åldersgruppen 40-55 år instämmer i detta.  

I realiteten är det dock bara femton procent som får gratis mensskydd på jobbet. Flest anställda tror att det beror på att det inte prioriteras av ledningen/HR, följt av att det inte anses behövas, att det är för dyrt och att ledningen/HR inte bryr sig.  

Om undersökningarna 
Undersökningen mot anställda genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 2–10 maj 2023.Totalt intervjuades 1330 kvinnor personer i åldern 18–55 år, varav 1051 inom sysselsättning. 

Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Kantar Sifos webbpanel. 

Undersökningen mot HR genomfördes av Kantar Sifo under perioden 3–15 maj 2023.  

Totalt intervjuades 911 personer inom HR. 

 

Från undersökningarna: 

15% mellan 18-55 år anser inte att deras arbetsplats har ett öppet klimat där de kan/vågar prata om mens och menshälsa. 

18% mellan 18-29 år har varit sjukskriven på grund av mensrelaterade problem. 
 
10% mellan 18-29 år har sett eller hört kollegor bli diskriminerade av anledningar kopplade till mens. 

83% anser att det är viktigt att ledningen/HR på den egna arbetsplatsen har en god förståelse för hur menstruationsrelaterade problem kan påverka kvinnliga anställdas välbefinnande och arbetsförmåga. 

46% anser att ledningen/HR på den egna arbetsplatsen har en god förståelse för hur menstruationsrelaterade problem kan påverka kvinnliga anställdas välbefinnande och arbetsförmåga. 

15% uppger att deras arbetsgivare erbjuder gratis mensskydd som bindor, tamponger och trosskydd. 

35% kan inte arbeta hemifrån vid behov. 

30% i åldern 18-29 år är inte nöjda med deras arbetsplats insatser kring menshälsa. 

18% i åldern 40-55 år är inte nöjda med deras arbetsplats insatser kring menshälsa. 

62% i åldern 18-29 år anser att det är viktigt eller mycket viktigt att arbetsgivaren erbjuder gratis mensskydd 

38% i åldern 30-39 år anser att det är viktigt eller mycket viktigt att arbetsgivaren erbjuder gratis mensskydd 
 

30% i åldern 40-45 år anser att det är viktigt eller mycket viktigt att arbetsgivaren erbjuder gratis mensskydd 

Anledningar till att den egna arbetsplatsen inte erbjuder gratis mensskydd: det prioriteras inte (43%), det anses inte behövas (22%), för dyrt (21%) och att ledningen/HR inte bryr sig (15%). 

85% av HR-ansvarige anser att de har en god förståelse för mensrelaterade problem och hur det kan påverka kvinnliga anställda.  

10% av HR-ansvarige har haft medarbetare som sjukskrivit sig av mensrelaterade skäl. 

1% av HR-ansvarige har sett eller hört anställda bli diskriminerade på grund av anledningar kopplade till mens. 

9% av HR-ansvarige uppger att de inte är nöjda med arbetsplatsens insatser kring menshälsa.  

För ytterligare information kontakta: 
Rebecca Wendel, Varumärkeschef Tork Norden på Essity, +46702925372 

Rebecca.wendel@essity.com