Bli Prenumerant

Opinionsbildande aktiviteter behövs för att driva agendan framåt

Forumet STAF (Swedish Talent Attraction Forum) har som avsikt att aktivt arbeta med dessa frågor och träffas fyra gånger per år för att utbyta erfarenheter, hämta inspiration och få verktyg. Många som arbetar med kompetensattraktion på ett eller annat sätt har samma typ av utmaningar att bemöta. Genom att tillsammans angripa utmaningar finns det en möjlighet att utforska nya lösningar. En stående punkt vid varje nätverksträff är att diskutera gemensamma opinionsbildande aktiviteter för att driva den svenska agendan kring internationell kompetensattraktion på nationell nivå.

– Sverige risker att halka efter våra grannländer och andra Europeiska länder när det gäller internationell talangattraktion. I dagsläget saknar Sverige tydliga mandat och finansiering till myndigheter att arbeta med attraktion och mottagande av internationell arbetskraft, samtidigt som länder som Finland, Danmark, Nederländerna och Tyskland satsar stort på området, säger Marcus Andersson, grundare och VD för Future Place Leadership. 

Genom samarbete mellan olika kommuner och regioner  och andra instanser går det att skapa en större påverkanskraft i olika insatser, exempelvis debattartiklar, möten med beslutsfattare samt genom att titta på data och insikter kring utmaningarna vi som land står inför.

STAF har sett en stor efterfrågan på ett gemensamt forum för offentligt anställda som arbetar med kompetensattraktion. Den 19 oktober 2023 bjuder de därför in till en nätverksträff, med möjlighet att samlas och diskutera frågorna vidare.

Genom STAF kan du som arbetar med att attrahera, ta emot och behålla kompetens fortsätta utveckla dina kunskaper tillsammans med branschkollegor över hela Sverige. Det är genom erfarenhetsutbyte och samverkan som best practice skapas inom området, samt att Sverige kan stärka sin plats i den internationella konkurrensen om global talang. 

Future Place Leadership kommer fungera som ett sekretariat för att koordinera forumet för nätverksträffarna och de opinionsbildande aktiviteterna. Under året kommer vi även bjuda in inspirerande gästtalare från olika delar av världen som kan dela med sig om hur de tagit sig an en viss utmaning eller hittat nya arbetssätt kopplat till kompetensattraktion. Två av träffarna kommer vara digitala, de andra två gångerna kommer vi träffas fysiskt för att genomföra workshops och studiebesök, samt samlas för gemensam middag för att utvidga våra nätverk. I medlemskapet ingår även förmånliga erbjudanden kopplat till Future Place Leaderships rapporter och PlaceXNordic, dessutom kommer vi att organisera gemensamma nätverksträffar med internationella nätverk som European Talent Mobility Forum.