Bli Prenumerant

Utmattningssyndrom eller “utbrändhet” som det kallas i folkmun ökar exponentiellt i samhället idag, och kallas för vår tids vanligaste folksjukdom. Statistik från Försäkringskassan visar även att  kvinnor i 30-årsåldern är de som drabbas mest. Vi har pratat med Jacob Rudbäck från Yepstr, ett företag som erbjuder stressade barnfamiljer vardagshjälp, och unga en första chans.


Företaget Yepstr vilar på två ideal: att hjälpa unga ut på arbetsmarknaden, och att hjälpa folk att få vardagen att gå ihop. De har bevisat att det går att lösa två stora samhällsproblem på samma gång. På samma gata som det bor en stressad barnfamilj bor det nämligen nästan alltid en driven ungdom som längtar efter sitt första jobb.

Ger de unga en chans

Genom Yepstr blir det enkelt för barnfamiljen och denna ungdom att mötas. Och det har visat sig vara ett framgångsrecept: Yepstr är idag den största arbetsgivaren till unga i Sverige, hittills har 20 000 fått jobb via Yepstr, många sitt första. 

– Jag brinner ju lite extra för det här med ungas första jobb. Jag kommer så väl ihåg mitt första jobb, jag krattade löv åt en familj i mitt bostadsområde. Mannen i familjen blev senare en mentor för mig, och blev jätteviktig för hela min karriär. Det är bara ett exempel på varför det där första jobbet kan vara så kritiskt, berättar Jacob Rudbäck, grundare till Yepstr.

I en arbetsmarknad som blir mer och mer svårtillgänglig för unga, framförallt de som saknar erfarenhet, är initiativ som Yepstr en viktig pusselbit. Genom Yepstr-appen kan unga arbetstagare börja bygga ett digitalt CV, med omdömen från tidigare arbetsgivare och betyg, en otrolig tillgång. Studier visar nämligen att tidigare erfarenhet är det som väger tyngst i en arbetsansökan.

Våga ta hjälp

Sveriges ökande fall av utbrändhet är allvarligt, och försäkringskassan uppger i en undersökning från 2022 att 79 procent av alla stressrelaterade pågående sjukfall utgörs av kvinnor. Yepstrs Jacob Rudbäck tror att en del i det ökande fallen av stressjukdomar kan vara vår väldigt stolta kultur. Man ska inte ta hjälp, framförallt inte av en främling, utan klara allt själv. Termer som “superförälder” blir allt vanligare, samtidigt som antalet utbrända ökar.

–Vi ser att otroligt många personer i 30-årsåldern, inte minst kvinnor, löper en extra stor risk för utmattningssyndrom. Ofta är det under de här åren som man har småbarn hemma, och måste balansera jobb och familjeliv, och tyvärr är det i vissa fall fortfarande kvinnorna som får dra det största lasset när det kommer till barnavård, utvecklar Jacob.

Att balansera småbarnsliv och karriär är inte lätt, och tyvärr går det ofta ut över personens psykiska hälsa. Därför har Yepstr under några månaders tid genomfört ett experiment med utvalda arbetsgivare, där alla medarbetare erbjuds tio timmars extrahjälp i månaden via Yepstr. De preliminära resultaten av studien visar att många uppskattat att ha tillgång till lite extra avlastning då och då. 

–Vi i Sverige är ju så himla envisa med att vi ska klara allt själva hela tiden. Det är nästan lite skämmigt att behöva anlita hjälp för städning eller barnpassning. Om man däremot kollar på andra kulturer runt om i världen så skulle vi kanske kunna lära oss något. I många länder ses det som en självklarhet att ta hjälp av familj och ungdomar i närheten. Det ses som något positivt, att man skapar jobb och delar med sig av välståndet, berättar Jacob.

Ett stort förvärv som tyder på ambitiösa framtidsplaner

Yepstr fortsätter att skala upp, nu senast genom förvärvet av Nanny.nu, Sveriges största barnpassningsförmedling. 

–Vi ser fram emot att utveckla Nanny.nu:s koncept med certifiering av barnvakter, och på sikt digitalisera utbildningen. 

Yepstr har väldigt ambitiösa mål för framtiden. Till år 2024 är planen att omsätta 100 miljoner, vilket skulle innebära att bolaget når lönsamhet. Därefter avslöjar Jacob att man kommer att börja titta på en global expansion av bolaget.