Bli Prenumerant

Vilka är för- och nackdelar med hybrida kontor?

Upprättande av genomtänkta policys för hur vi ska bedriva verksamhet i det nya hybridarbetet blir en nyckelfaktor. Där vi skapar trivsel för de anställda och gör att verksamheter når positiva resultat. Just att ha en motiveringsbar policy som alla kan ställa sig bakom...

Människans sinne är nästa stora digitala trend

Vi på Personal & Ledarskap har bjudit in framtidsvisionären Charlotte Mattfolk som med över 500 genomförda framtidsstudier blickar in i framtiden och beskriver hur digitalisering kommer att gå in i nästa våg där tekniken jobbar för människan och hur detta påverkar...

Värdegrunder – värdelösa eller verksamhetskritiska?

Det är slöseri att resa dassiga rollups i entrén där något skrivit “INTEGRITET”. Ett ord på en plansch kräver noll ansträngning. Ordet integritet används av 55 % av de bolag som finns på Fortune 100. Av en händelse är det just värdeordet Integritet som Enron använde...