Bli Prenumerant

Rekryteringsbolagen startar grundkurs för rekryterare

Lotta lyfter fram att arbetsmiljön och det psykosociala klimatet på arbetsplatsen också är något som rekryterare bör ta ett ansvar över när de rekryterar.  –Vi behöver fundera på vad som händer i ett team när utanförskap eller kränkningar uppstår i samband med...

Higher- Rekryteringen måste möta den mobila livsstilen

Rekryteringsföretaget Higher har byggt ett eget rekryteringsverktyg, som också har ambitionen att utmana den “klassiska” rekryteringen. De väljer att helt skippa CV och personligt brev, och begär istället att den sökande ska fylla i ett personlighetstest, svara på...

Ledarskap och kultur väger tungt för de anställda

För att säkerställa ett bra arbetsklimat och ge sina anställda bästa möjliga förutsättningarna att lyckas i sitt arbete, gäller det att som ledare skapa lösningar som gör det möjligt för alla i teamet att kunna delta på lika villkor. I många fall kan det vara en...

Jobbfestivalen vill visa norra Sveriges oändliga jobbmöjligheter

Tydligt efter årets upplaga av Jobbfestivalen är att arbetsmarknaden är på väg åt rätt håll när det gäller mångfald och inkludering, även om det fortfarande finns mycket att göra. Ett stort fokus under årets jobbfestival var att lösa delar av de stora...